AsiaDedicated 用户评论

尚未有关于AsiaDedicated的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关AsiaDedicated的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥35 - ¥1,256 检视计划
独立服务器 ¥831 - ¥6,976 检视计划
云主机 ¥105 - ¥349 检视计划
服务及价格取自www.asiadedicated.com

AsiaDedicated 的价格、计划及功能2021

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Istanbul-VPS-1 25 GB 1 GB ¥35 0.0
Istanbul-VPS-2 50 GB 2 GB ¥70 0.0
Istanbul-VPS-3 75 GB 4 GB ¥140 0.0
Istanbul-VPS-4 100 GB 8 GB ¥210 0.0
Istanbul-VPS-5 125 GB 12 GB ¥280 0.0
Istanbul-VPS-6 150 GB 16 GB ¥419 0.0
Istanbul-VPS-7 175 GB 24 GB ¥628 0.0
Istanbul-VPS-8 200 GB 32 GB ¥838 0.0
Istanbul-VPS-9 250 GB 48 GB ¥1,256 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Istanbul-Dedicated-1 180 GB 8 GB ¥831 0.0
Istanbul-Dedicated-2 240 GB 16 GB ¥1,040 0.0
Istanbul-Dedicated-3 240 GB 24 GB ¥1,319 0.0
Istanbul-Dedicated-4 1 TB 24 GB ¥1,389 0.0
Istanbul-Dedicated-5 500 GB 32 GB ¥1,528 0.0
Istanbul-Dedicated-6 480 GB 32 GB ¥1,737 0.0
Istanbul-Dedicated-7 1 TB 48 GB ¥1,807 0.0
Istanbul-Dedicated-8 2 TB 64 GB ¥2,016 0.0
Istanbul-Dedicated-9 960 GB 64 GB ¥2,295 0.0
Bangkok-Dedicated-1 1 TB 8 GB ¥2,721 0.0
Bangkok-Dedicated-2 500 GB 4 GB ¥2,860 0.0
Bangkok-Dedicated-3 500 GB 4 GB ¥3,279 0.0
Singapore-Dedicated-1 2 TB 16 GB ¥1,465 0.0
Singapore-Dedicated-2 4 TB 16 GB ¥1,605 0.0
Singapore-Dedicated-3 120 GB 8 GB ¥1,947 0.0
Singapore-Dedicated-4 2 TB 16 GB ¥2,023 0.0
Singapore-Dedicated-5 2 TB 32 GB ¥2,233 0.0
Singapore-Dedicated-6 240 GB 8 GB ¥2,512 0.0
Mumbai-Dedicated-1 1 TB 8 GB ¥3,000 0.0
Mumbai-Dedicated-2 1 TB 8 GB ¥3,621 0.0
Mumbai-Dedicated-3 1 TB 8 GB ¥3,837 0.0
Mumbai-Dedicated-4 500 GB 16 GB ¥4,186 0.0
Mumbai-Dedicated-5 1 TB 8 GB ¥4,534 0.0
Mumbai-Dedicated-6 300 GB 16 GB ¥5,232 0.0
Tokyo-Dedicated-1 1 TB 8 GB ¥2,093 0.0
Tokyo-Dedicated-2 1 TB 8 GB ¥2,372 0.0
Tokyo-Dedicated-3 2 TB 16 GB ¥3,070 0.0
Tokyo-Dedicated-4 480 GB 16 GB ¥4,465 0.0
Tokyo-Dedicated-5 4 TB 32 GB ¥6,278 0.0
Tokyo-Dedicated-6 960 GB 64 GB ¥6,976 0.0
Seoul-Dedicated-1 1 TB 8 GB ¥1,256 0.0
Seoul-Dedicated-2 1 TB 8 GB ¥1,396 0.0
Seoul-Dedicated-3 1 TB 8 GB ¥1,535 0.0
Seoul-Dedicated-4 1 TB 32 GB ¥1,884 0.0
Seoul-Dedicated-5 2 TB 16 GB ¥2,233 0.0
Seoul-Dedicated-6 2 TB 16 GB ¥2,512 0.0
Hong Kong-Dedicated-1 1 TB 4 GB ¥1,396 0.0
Hong Kong-Dedicated-2 2 TB 8 GB ¥2,302 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
Mumbai-Cloud-1 30 GB 1 GB 1 TB ¥105 0.0
Mumbai-Cloud-2 40 GB 2 GB 3 TB ¥175 0.0
Mumbai-Cloud-3 60 GB 4 GB 4 TB ¥349 0.0
Tokyo-Cloud-1 30 GB 1 GB 2 TB ¥105 0.0
Tokyo-Cloud-2 40 GB 2 GB 3 TB ¥175 0.0
Tokyo-Cloud-3 60 GB 4 GB 4 TB ¥349 0.0
Singapore-Cloud-1 30 GB 1 GB 2 TB ¥105 0.0
Singapore-Cloud-2 40 GB 2 GB 3 TB ¥175 0.0
Singapore-Cloud-3 60 GB 4 GB 4 TB ¥349 0.0

AsiaDedicated是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
A2 Hosting
1636 评论
¥14 / 月
ChemiCloud
511 评论
¥28 / 月
InterServer
375 评论
¥18 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始