AsiaDedicated 用户评论

尚未有关于AsiaDedicated的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关AsiaDedicated的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥35 - ¥1,259 检视计划
独立服务器 ¥833 - ¥6,994 检视计划
云主机 ¥105 - ¥350 检视计划
服务及价格取自www.asiadedicated.com

AsiaDedicated 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
25 GB 1 GB ¥35 0.0
50 GB 2 GB ¥70 0.0
75 GB 4 GB ¥140 0.0
100 GB 8 GB ¥210 0.0
125 GB 12 GB ¥280 0.0
150 GB 16 GB ¥420 0.0
175 GB 24 GB ¥630 0.0
200 GB 32 GB ¥840 0.0
250 GB 18.7 GB ¥1,259 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
180 GB 8 GB ¥833 0.0
240 GB 16 GB ¥1,043 0.0
240 GB 24 GB ¥1,322 0.0
1 TB 24 GB ¥1,392 0.0
500 GB 32 GB ¥1,532 0.0
480 GB 32 GB ¥1,742 0.0
1 TB 48 GB ¥1,812 0.0
2 TB 64 GB ¥2,022 0.0
960 GB 64 GB ¥2,301 0.0
1 TB 8 GB ¥2,728 0.0
500 GB 4 GB ¥2,868 0.0
500 GB 4 GB ¥3,288 0.0
2 TB 16 GB ¥1,469 0.0
4 TB 16 GB ¥1,609 0.0
120 GB 8 GB ¥1,952 0.0
2 TB 16 GB ¥2,029 0.0
2 TB 32 GB ¥2,238 0.0
240 GB 8 GB ¥2,518 0.0
1 TB 8 GB ¥3,008 0.0
1 TB 8 GB ¥3,630 0.0
1 TB 8 GB ¥3,847 0.0
500 GB 16 GB ¥4,197 0.0
1 TB 8 GB ¥4,546 0.0
300 GB 16 GB ¥5,246 0.0
1 TB 8 GB ¥2,099 0.0
1 TB 8 GB ¥2,378 0.0
2 TB 16 GB ¥3,078 0.0
480 GB 16 GB ¥4,476 0.0
4 TB 32 GB ¥6,295 0.0
960 GB 64 GB ¥6,994 0.0
1 TB 8 GB ¥1,259 0.0
1 TB 8 GB ¥1,399 0.0
1 TB 8 GB ¥1,539 0.0
1 TB 32 GB ¥1,889 0.0
2 TB 16 GB ¥2,238 0.0
2 TB 16 GB ¥2,518 0.0
1 TB 4 GB ¥1,399 0.0
2 TB 8 GB ¥2,308 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
30 GB 1 GB 1 TB ¥105 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥175 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥350 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥105 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥175 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥350 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥105 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥175 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥350 0.0

AsiaDedicated是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
337 评论
¥35 / 月
154 评论
¥140 / 月
148 评论
¥35 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始