AWeb Hosting 用户评论

尚未有关于AWeb Hosting的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关AWeb Hosting的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥25 - ¥181 检视计划
独立服务器 ¥403 - ¥3,616 检视计划
云主机 ¥296 - ¥1,315 检视计划
SSL ¥68 - ¥18,787 检视计划
服务及价格取自aweb.gr

AWeb Hosting 的价格、计划及功能2021

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
GREEK VPS 5 GB 512 MB ¥25 0.0
GREEK VPS 10GB 10 GB 1 GB ¥33 0.0
GREEK VPS 20GB 20 GB 1 GB ¥42 0.0
GREEK VPS 30GB 30 GB 2 GB ¥58 0.0
GREEK VPS 40GB 40 GB 4 GB ¥66 0.0
SSD Vps 1 20 GB 2 GB ¥50 0.0
SSD Vps 2 40 GB 4 GB ¥91 0.0
SSD Vps 3 80 GB 8 GB ¥181 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Greek dedicated server Lite 500 GB 8 GB ¥403 0.0
Greek dedicated server lite plus 1 TB 8 GB ¥485 0.0
Greek Dedicated Server E5620 Intel Xeon 1 TB 16 GB ¥567 0.0
Greek Dedicated Server A | 8 Core 1 TB 16 GB ¥567 0.0
Greek Dedicated Server B | 8 Core 1 TB 32 GB ¥650 0.0
Greek Dedicated Server C | 8 Core 240 GB 16 GB ¥691 0.0
Greek Dedicated Server D | 8 Core 240 GB 32 GB ¥773 0.0
Greek Dedicated Server 2 x Six Core 2 TB 16 GB ¥650 0.0
Greek Dedicated Server 2x 10-Core 4 TB 16 GB ¥732 0.0
Greek Dedicated Server 2x Six Core 2 TB 16 GB ¥904 0.0
France Host Server 32 4 TB 32 GB ¥682 0.0
France Host Server 64 4 TB 64 GB ¥904 0.0
France Host Server 128 4 TB 128 GB ¥1,364 0.0
France Storage Server 12 12 TB 16 GB ¥904 0.0
France Storage Server 30 30 TB 32 GB ¥1,595 0.0
France Storage Server 48 48 TB 64 GB ¥3,616 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
BASIC CLOUD SERVER 100 GB 1 GB 1 TB ¥296 0.0
STANDARD CLOUD SERVER 200 GB 2 GB 1 TB ¥617 0.0
ADVANCE CLOUD SERVER 200 GB 3 GB 1 TB ¥822 0.0
ULTIMATE CLOUD SERVER 400 GB 6 GB 1 TB ¥1,315 0.0

AWeb Hosting是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
FastComet
1093 评论
¥18 / 月
ProHoster
1356 评论
¥0 / 月
(严重限制)
DreamHost
283 评论
¥32 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始