Cafe24 用户评论

尚未有关于Cafe24的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Cafe24的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥2.89 - ¥191.00 检视计划
VPS ¥31.83 - ¥318.33 检视计划
独立服务器 ¥434.09 - ¥520.90 检视计划
云主机 ¥185.21 - ¥1,562.71 检视计划
服务及价格取自www.cafe24.com

Cafe24 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
399.97 MB 1.4 GB ¥2.89 0.0
899.99 MB 1.84 GB ¥6.37 0.0
3 GB 5.5 GB ¥31.83 0.0
6 GB 12.5 GB ¥63.67 0.0
10 GB 30 GB ¥127.33 0.0
14 GB 500.02 GB ¥191.00 0.0
199.99 MB 419.4 MB ¥12.73 0.0
500.02 MB 524.29 MB ¥19.10 0.0
1 GB 1.02 GB ¥31.83 0.0
2 GB 2.05 GB ¥63.67 0.0
3 GB 6.96 GB ¥127.33 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
30 GB 1 GB ¥31.83 0.0
40 GB 2 GB ¥63.67 0.0
50 GB 3 GB ¥95.50 0.0
100 GB 4 GB ¥191.00 0.0
50 GB 2 GB ¥95.50 0.0
90 GB 3 GB ¥191.00 0.0
120 GB 4 GB ¥318.33 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
2 TB 8 GB ¥434.09 0.0
2 TB 8 GB ¥434.09 0.0
2 TB 8 GB ¥520.90 0.0
1 TB 8 GB ¥434.09 0.0
1 TB 8 GB ¥434.09 0.0
1 TB 8 GB ¥520.90 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
100 GB 1 GB 1 TB ¥185.21 0.0
200 GB 2 GB 1 TB ¥370.42 0.0
200 GB 4 GB 1 TB ¥474.60 0.0
300 GB 8 GB 1 TB ¥868.17 0.0
400 GB 16 GB 1 TB ¥1,562.71 0.0

Cafe24是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1440 评论
¥7 / 月
665 评论
¥24 / 月
394 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始