Dominant 用户评论

尚未有关于Dominant的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Dominant的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥12 - ¥38 检视计划
VPS ¥57 - ¥455 检视计划
独立服务器 ¥265 - ¥2,188 检视计划
云主机 ¥57 - ¥758 检视计划
服务及价格取自dominant.lt

Dominant 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
100 GB 无限 ¥12 0.0
无限 无限 ¥19 0.0
无限 无限 ¥38 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
20 GB 4 GB ¥114 0.0
40 GB 8 GB ¥190 0.0
60 GB 12 GB ¥265 0.0
80 GB 16 GB ¥341 0.0
250 GB 512 MB ¥91 0.0
500 GB 512 MB ¥152 0.0
750 GB 512 MB ¥228 0.0
1000 GB 512 MB ¥265 0.0
20 GB 1 GB ¥57 0.0
40 GB 2 GB ¥114 0.0
60 GB 4 GB ¥228 0.0
80 GB 8 GB ¥455 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
3.91 TB 16 GB ¥265 0.0
3.91 TB 32 GB ¥311 0.0
5.86 TB 32 GB ¥447 0.0
1 TB 32 GB ¥599 0.0
3.91 TB 32 GB ¥644 0.0
7.81 TB 64 GB ¥826 0.0
3.91 TB 32 GB ¥599 0.0
512 GB 32 GB ¥674 0.0
7.81 TB 32 GB ¥871 0.0
1 TB 32 GB ¥947 0.0
3.91 TB 64 GB ¥1,431 0.0
512 GB 64 GB ¥1,507 0.0
7.81 TB 64 GB ¥1,734 0.0
1 TB 64 GB ¥1,810 0.0
3.91 TB 16 GB ¥1,356 0.0
3.91 TB 32 GB ¥1,431 0.0
3.91 TB 64 GB ¥2,188 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
20 GB 1 GB 无限 ¥57 0.0
40 GB 2 GB 无限 ¥114 0.0
60 GB 4 GB 无限 ¥228 0.0
80 GB 8 GB 无限 ¥455 0.0
140 GB 12 GB 无限 ¥606 0.0
200 GB 16 GB 无限 ¥758 0.0

Dominant是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
341 评论
¥28 / 月
1419 评论
¥7 / 月
337 评论
¥35 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始