DomoSquare 用户评论

尚未有关于DomoSquare的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关DomoSquare的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥2.44 - ¥292.40 检视计划
VPS ¥34.12 - ¥671.19 检视计划
独立服务器 ¥854.25 - ¥1,007.03 检视计划
分销商主机 ¥5.86 - ¥172.88 检视计划
服务及价格取自www.domosquare.com

DomoSquare 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
100.04 MB 40.04 GB ¥2.44 0.0
199.99 MB 无限 ¥3.91 0.0
500.02 MB 无限 ¥6.83 0.0
1000.04 MB 无限 ¥11.72 0.0
1.95 GB 无限 ¥19.04 0.0
2.93 GB 无限 ¥23.92 0.0
100.04 MB 40.04 GB ¥7.28 0.0
199.99 MB 无限 ¥9.31 0.0
500.02 MB 无限 ¥12.16 0.0
1000.04 MB 无限 ¥13.79 0.0
无限 无限 ¥25.14 0.0
无限 无限 ¥34.90 0.0
无限 无限 ¥44.66 0.0
5 GB 无限 ¥33.68 0.0
7.5 GB 无限 ¥48.33 0.0
10 GB 无限 ¥62.97 0.0
25 GB 无限 ¥145.95 0.0
50 GB 无限 ¥292.40 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
5 GB 256 MB ¥34.12 0.0
10 GB 512 MB ¥68.34 0.0
15 GB 768 MB ¥102.51 0.0
20 GB 1 GB ¥144.00 0.0
25 GB 1 GB ¥183.05 0.0
30 GB 1 GB ¥231.87 0.0
50 GB 1.5 GB ¥288.00 0.0
65 GB 2 GB ¥353.90 0.0
90 GB 3 GB ¥475.94 0.0
120 GB 4 GB ¥671.19 0.0
50 GB 1 GB ¥243.58 0.0
80 GB 2 GB ¥353.90 0.0
100 GB 3 GB ¥451.53 0.0
150 GB 4 GB ¥610.18 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1.12 TB 8 GB ¥854.25 0.0
1.12 TB 8 GB ¥1,007.03 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
R-250 249.96 MB 14.95 GB ¥5.86 0.0
R-500 500.02 MB 30 GB ¥8.30 0.0
R-1000 1000.04 MB 无限 ¥14.64 0.0
R-2000 1.95 GB 无限 ¥24.41 0.0
RM-10Gigs 10 GB 100.97 GB ¥43.93 0.0
RM-50Gigs 50 GB 505.04 GB ¥99.66 0.0
RM-100Gigs 100 GB 1000.04 GB ¥172.88 0.0

DomoSquare是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1292 评论
¥21 / 月
439 评论
¥20 / 月
232 评论
¥28 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始