DomoSquare 用户评论

尚未有关于DomoSquare的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关DomoSquare的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥0.50 - ¥300.50 检视计划
VPS ¥35.07 - ¥689.79 检视计划
独立服务器 ¥877.91 - ¥1,034.94 检视计划
分销商主机 ¥6.02 - ¥177.67 检视计划
服务及价格取自www.domosquare.com

DomoSquare 的价格、计划及功能2019

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
49.97 MB 10.04 GB ¥0.50 0.0
100.04 MB 40.04 GB ¥2.01 0.0
199.99 MB 无限 ¥3.51 0.0
500.02 MB 无限 ¥7.02 0.0
1000.04 MB 无限 ¥12.54 0.0
1.95 GB 无限 ¥19.56 0.0
2.93 GB 无限 ¥19.56 0.0
100.04 MB 40.04 GB ¥6.27 0.0
199.99 MB 无限 ¥8.32 0.0
500.02 MB 无限 ¥11.50 0.0
1000.04 MB 无限 ¥16.68 0.0
无限 无限 ¥25.03 0.0
无限 无限 ¥35.07 0.0
无限 无限 ¥45.10 0.0
5 GB 无限 ¥34.61 0.0
7.5 GB 无限 ¥49.66 0.0
10 GB 无限 ¥64.71 0.0
25 GB 无限 ¥150.00 0.0
50 GB 无限 ¥300.50 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
5 GB 256 MB ¥35.07 0.0
10 GB 512 MB ¥70.23 0.0
15 GB 768 MB ¥105.35 0.0
20 GB 1 GB ¥147.99 0.0
25 GB 1 GB ¥188.12 0.0
30 GB 1 GB ¥238.29 0.0
50 GB 1.5 GB ¥295.98 0.0
60 GB 2 GB ¥363.71 0.0
70 GB 3 GB ¥489.12 0.0
80 GB 4 GB ¥689.79 0.0
30 GB 1 GB ¥250.33 0.0
60 GB 2 GB ¥363.71 0.0
70 GB 3 GB ¥464.04 0.0
80 GB 4 GB ¥627.08 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1.12 TB 8 GB ¥877.91 0.0
1.12 TB 8 GB ¥1,034.94 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
R-250 249.96 MB 14.95 GB ¥6.02 0.0
R-500 500.02 MB 30 GB ¥8.53 0.0
R-1000 1000.04 MB 无限 ¥15.05 0.0
R-2000 1.95 GB 无限 ¥25.08 0.0
RM-10Gigs 10 GB 100.97 GB ¥45.15 0.0
RM-50Gigs 50 GB 505.04 GB ¥102.42 0.0
RM-100Gigs 100 GB 1000.04 GB ¥177.67 0.0

DomoSquare是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
334 评论
¥36 / 月
215 评论
¥29 / 月
271 评论
¥32 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始