DomoSquare 用户评论

尚未有关于DomoSquare的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关DomoSquare的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥0.50 - ¥301.07 检视计划
VPS ¥35.13 - ¥691.10 检视计划
独立服务器 ¥879.58 - ¥1,036.90 检视计划
分销商主机 ¥6.03 - ¥178.01 检视计划
服务及价格取自www.domosquare.com

DomoSquare 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
49.97 MB 10.04 GB ¥0.50 0.0
100.04 MB 40.04 GB ¥2.01 0.0
199.99 MB 无限 ¥3.52 0.0
500.02 MB 无限 ¥7.04 0.0
1000.04 MB 无限 ¥12.57 0.0
1.95 GB 无限 ¥19.60 0.0
2.93 GB 无限 ¥19.60 0.0
100.04 MB 40.04 GB ¥6.28 0.0
199.99 MB 无限 ¥8.33 0.0
500.02 MB 无限 ¥11.52 0.0
1000.04 MB 无限 ¥16.71 0.0
无限 无限 ¥25.08 0.0
无限 无限 ¥35.13 0.0
无限 无限 ¥45.19 0.0
5 GB 无限 ¥34.68 0.0
7.5 GB 无限 ¥49.76 0.0
10 GB 无限 ¥64.84 0.0
25 GB 无限 ¥150.28 0.0
50 GB 无限 ¥301.07 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
5 GB 256 MB ¥35.13 0.0
10 GB 512 MB ¥70.37 0.0
15 GB 768 MB ¥105.55 0.0
20 GB 1 GB ¥148.27 0.0
25 GB 1 GB ¥188.48 0.0
30 GB 1 GB ¥238.74 0.0
50 GB 1.5 GB ¥296.54 0.0
60 GB 2 GB ¥364.40 0.0
70 GB 3 GB ¥490.05 0.0
80 GB 4 GB ¥691.10 0.0
30 GB 1 GB ¥250.81 0.0
60 GB 2 GB ¥364.40 0.0
70 GB 3 GB ¥464.92 0.0
80 GB 4 GB ¥628.27 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1.12 TB 8 GB ¥879.58 0.0
1.12 TB 8 GB ¥1,036.90 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
R-250 249.96 MB 14.95 GB ¥6.03 0.0
R-500 500.02 MB 30 GB ¥8.54 0.0
R-1000 1000.04 MB 无限 ¥15.08 0.0
R-2000 1.95 GB 无限 ¥25.13 0.0
RM-10Gigs 10 GB 100.97 GB ¥45.24 0.0
RM-50Gigs 50 GB 505.04 GB ¥102.62 0.0
RM-100Gigs 100 GB 1000.04 GB ¥178.01 0.0

DomoSquare是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
807 评论
¥21 / 月
160 评论
¥24 / 月
148 评论
¥35 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始