DomoSquare 用户评论

尚未有关于DomoSquare的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关DomoSquare的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥0.45 - ¥269.36 检视计划
VPS ¥31.43 - ¥618.32 检视计划
独立服务器 ¥786.95 - ¥927.71 检视计划
分销商主机 ¥5.40 - ¥159.26 检视计划
服务及价格取自www.domosquare.com

DomoSquare 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
49.97 MB 10.04 GB ¥0.45 0.0
100.04 MB 40.04 GB ¥1.80 0.0
199.99 MB 无限 ¥3.15 0.0
500.02 MB 无限 ¥6.30 0.0
1000.04 MB 无限 ¥11.24 0.0
1.95 GB 无限 ¥17.54 0.0
2.93 GB 无限 ¥17.54 0.0
100.04 MB 40.04 GB ¥5.62 0.0
199.99 MB 无限 ¥7.46 0.0
500.02 MB 无限 ¥10.31 0.0
1000.04 MB 无限 ¥14.95 0.0
无限 无限 ¥22.44 0.0
无限 无限 ¥31.43 0.0
无限 无限 ¥40.43 0.0
5 GB 无限 ¥31.03 0.0
7.5 GB 无限 ¥44.52 0.0
10 GB 无限 ¥58.01 0.0
25 GB 无限 ¥134.46 0.0
50 GB 无限 ¥269.36 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
5 GB 256 MB ¥31.43 0.0
10 GB 512 MB ¥62.96 0.0
15 GB 768 MB ¥94.43 0.0
20 GB 1 GB ¥132.66 0.0
25 GB 1 GB ¥168.63 0.0
30 GB 1 GB ¥213.60 0.0
50 GB 1.5 GB ¥265.32 0.0
60 GB 2 GB ¥326.02 0.0
70 GB 3 GB ¥438.45 0.0
80 GB 4 GB ¥618.32 0.0
30 GB 1 GB ¥224.39 0.0
60 GB 2 GB ¥326.02 0.0
70 GB 3 GB ¥415.96 0.0
80 GB 4 GB ¥562.11 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1.12 TB 8 GB ¥786.95 0.0
1.12 TB 8 GB ¥927.71 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
R-250 249.96 MB 14.95 GB ¥5.40 0.0
R-500 500.02 MB 30 GB ¥7.64 0.0
R-1000 1000.04 MB 无限 ¥13.49 0.0
R-2000 1.95 GB 无限 ¥22.48 0.0
RM-10Gigs 10 GB 100.97 GB ¥40.47 0.0
RM-50Gigs 50 GB 505.04 GB ¥91.81 0.0
RM-100Gigs 100 GB 1000.04 GB ¥159.26 0.0

DomoSquare是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
337 评论
¥36 / 月
700 评论
¥24 / 月
396 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始