EuropeDedicated 用户评论

尚未有关于EuropeDedicated的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关EuropeDedicated的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥40 - ¥478 检视计划
独立服务器 ¥478 - ¥7,161 检视计划
云主机 ¥80 - ¥199 检视计划
服务及价格取自www.europededicated.com

EuropeDedicated 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
25 GB 1 GB ¥40 0.0
50 GB 2 GB ¥80 0.0
75 GB 4 GB ¥160 0.0
100 GB 8 GB ¥239 0.0
125 GB 12 GB ¥319 0.0
150 GB 16 GB ¥478 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
240 GB 8 GB ¥947 0.0
240 GB 16 GB ¥1,186 0.0
500 GB 32 GB ¥1,743 0.0
1 TB 4 GB ¥478 0.0
1 TB 16 GB ¥796 0.0
4 TB 32 GB ¥1,433 0.0
500 GB 8 GB ¥796 0.0
500 GB 16 GB ¥1,194 0.0
500 GB 32 GB ¥1,989 0.0
240 GB 16 GB ¥2,069 0.0
240 GB 16 GB ¥2,228 0.0
2 TB 32 GB ¥3,978 0.0
500 GB 16 GB ¥2,865 0.0
1 TB 64 GB ¥3,501 0.0
8 TB 64 GB ¥4,933 0.0
250 GB 16 GB ¥1,592 0.0
4 TB 16 GB ¥3,183 0.0
4 TB 16 GB ¥4,376 0.0
1 TB 64 GB ¥2,387 0.0
8 TB 64 GB ¥3,183 0.0
1 TB 128 GB ¥7,161 0.0
1 TB 8 GB ¥1,273 0.0
2 TB 8 GB ¥1,751 0.0
4 TB 32 GB ¥6,365 0.0
1 TB 8 GB ¥2,149 0.0
2 TB 16 GB ¥3,103 0.0
2 TB 32 GB ¥3,978 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
20 GB 512 MB 1 TB ¥80 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥120 0.0
40 GB 2 GB 无限 ¥199 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥80 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥120 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥199 0.0

EuropeDedicated是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
878 评论
¥21 / 月
1294 评论
¥21 / 月
343 评论
¥35 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始