EuropeDedicated 用户评论

尚未有关于EuropeDedicated的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关EuropeDedicated的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥38 - ¥455 检视计划
独立服务器 ¥455 - ¥6,814 检视计划
云主机 ¥76 - ¥190 检视计划
服务及价格取自www.europededicated.com

EuropeDedicated 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
25 GB 1 GB ¥38 0.0
50 GB 2 GB ¥76 0.0
75 GB 4 GB ¥152 0.0
100 GB 8 GB ¥228 0.0
125 GB 12 GB ¥303 0.0
150 GB 16 GB ¥455 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
240 GB 8 GB ¥901 0.0
240 GB 16 GB ¥1,129 0.0
500 GB 32 GB ¥1,659 0.0
1 TB 4 GB ¥455 0.0
1 TB 16 GB ¥758 0.0
4 TB 32 GB ¥1,363 0.0
500 GB 8 GB ¥758 0.0
500 GB 16 GB ¥1,136 0.0
500 GB 32 GB ¥1,893 0.0
240 GB 16 GB ¥1,969 0.0
240 GB 16 GB ¥2,120 0.0
2 TB 32 GB ¥3,786 0.0
500 GB 16 GB ¥2,726 0.0
1 TB 64 GB ¥3,332 0.0
8 TB 64 GB ¥4,694 0.0
250 GB 16 GB ¥1,515 0.0
4 TB 16 GB ¥3,029 0.0
4 TB 16 GB ¥4,164 0.0
1 TB 64 GB ¥2,272 0.0
8 TB 64 GB ¥3,029 0.0
1 TB 128 GB ¥6,814 0.0
1 TB 8 GB ¥1,212 0.0
2 TB 8 GB ¥1,666 0.0
4 TB 32 GB ¥6,057 0.0
1 TB 8 GB ¥2,045 0.0
2 TB 16 GB ¥2,953 0.0
2 TB 32 GB ¥3,786 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
20 GB 512 MB 1 TB ¥76 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥114 0.0
40 GB 2 GB 无限 ¥190 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥76 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥114 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥190 0.0

EuropeDedicated是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
341 评论
¥28 / 月
1419 评论
¥7 / 月
337 评论
¥35 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始