HAPIH HOST 用户评论

基于48用户评论 有1 语言
9.0
了不起!

客户对HAPIH HOST进行的评分

 • 可靠性
  9.0 / 10
 • 定价
  9.1 / 10
 • 用户体验
  9.0 / 10
 • 技术支持
  9.0 / 10
 • 功能
  8.8 / 10

详细评分 / 总结

回复 {{name}}

这只是为了安全考量,您的电邮将不会被使用及公开出去。

分享此评论

撰写有关HAPIH HOST的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。
语言
目前尚未有HAPIH HOST的中文版本的评论,若是您有体验过他们的服务,请成为第一个以中文撰写评论}的人。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥1.89 - ¥203.41 检视计划
独立服务器 ¥576.08 - ¥2,115.59 检视计划
云主机 ¥37.94 - ¥8,885.70 检视计划
分销商主机 ¥0.00 检视计划
服务及价格取自www.hapihhost.in

HAPIH HOST 的价格、计划及功能2019

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
1 GB 无限 ¥1.89 9.8
5 GB 无限 ¥5.86 7.7
10 GB 无限 ¥8.84 7.3
10 GB 无限 ¥9.83 6.0
无限 无限 ¥14.80 10
无限 无限 ¥19.77 9.0
无限 无限 ¥29.70 9.0
无限 无限 ¥39.63 9.0
1 TB 无限 ¥5.86 9.0
2 TB 无限 ¥9.83 9.0
5 TB 无限 ¥19.77 9.0
8 TB 无限 ¥29.70 9.0
无限 无限 ¥19.77 9.0
无限 无限 ¥29.70 9.0
无限 无限 ¥59.49 9.0
无限 无限 ¥99.22 9.0
1 TB 无限 ¥4.87 9.0
2 TB 无限 ¥6.85 9.0
5 TB 无限 ¥9.83 9.0
10 TB 无限 ¥14.80 9.0
1 TB 无限 ¥6.85 9.0
2 TB 无限 ¥9.83 9.0
5 TB 无限 ¥14.80 10
10 TB 无限 ¥19.77 9.0
1 TB 无限 ¥14.80 9.0
2 TB 无限 ¥19.77 9.0
5 TB 无限 ¥24.73 9.6
10 TB 无限 ¥29.70 9.0
1 TB 无限 ¥19.77 9.0
2 TB 无限 ¥24.73 9.0
5 TB 无限 ¥34.66 9.0
10 TB 无限 ¥39.63 9.0
1 TB 无限 ¥24.73 10
2 TB 无限 ¥203.41 9.0
5 TB 无限 ¥39.63 10
10 TB 无限 ¥49.56 10
1 TB 无限 ¥29.70 9.0
2 TB 无限 ¥34.66 9.0
5 TB 无限 ¥44.60 10
10 TB 无限 ¥59.49 8.8

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1 TB 16 GB ¥576.08 10
1 TB 32 GB ¥650.57 9.0
1 TB 32 GB ¥1,023.03 10
1 TB 64 GB ¥1,221.68 10
1 TB 128 GB ¥1,519.65 10
1 TB 256 GB ¥2,115.59 9.0
120 GB 32 GB ¥635.57 9.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
30 GB 2 GB 无限 ¥37.94 9.0
60 GB 4 GB 无限 ¥164.68 10
100 GB 6 GB 无限 ¥247.32 9.0
140 GB 9 GB 无限 ¥338.30 9.0
280 GB 19 GB 无限 ¥659.21 9.0
440 GB 27 GB 无限 ¥989.16 9.0
600 GB 35 GB 无限 ¥1,359.74 9.0
900 GB 56 GB 无限 ¥2,407.41 9.0
900 GB 112 GB 无限 ¥3,333.20 9.0
1.76 TB 224 GB 无限 ¥6,018.22 9.0
100 GB 10 GB 无限 ¥155.04 9.0
150 GB 15 GB 无限 ¥241.16 9.0
300 GB 30 GB 无限 ¥551.05 9.0
400 GB 40 GB 无限 ¥757.74 9.0
600 GB 60 GB 无限 ¥1,446.55 9.0
900 GB 90 GB 无限 ¥2,204.19 9.0
1.17 TB 120 GB 无限 ¥2,961.83 9.0
1.76 TB 180 GB 无限 ¥4,408.38 9.0
2.3 TB 240 GB 无限 ¥6,199.29 9.0
3.5 TB 360 GB 无限 ¥8,885.70 9.0
60 GB 4.1 GB 无限 ¥68.93 9.0
46 GB 6 GB 无限 ¥63.47 9.0
46 GB 6.1 GB 无限 ¥127.43 9.0
115 GB 8 GB 无限 ¥186.03 9.0
230 GB 15 GB 无限 ¥413.29 9.0
460 GB 30 GB 无限 ¥895.50 9.0
900 GB 60 GB 无限 ¥1,722.07 9.0
1.4 TB 90 GB 无限 ¥2,583.11 9.0
112.5 GB 15 GB 无限 ¥275.52 9.0
225 GB 30 GB 无限 ¥447.73 9.0
300 GB 40 GB 无限 ¥585.49 10
450 GB 60 GB 无限 ¥826.57 9.0
900 GB 120 GB 无限 ¥1,549.82 9.0
125 GB 8 GB 无限 ¥206.69 9.0
230 GB 15 GB 无限 ¥413.29 9.0
500 GB 30 GB 无限 ¥895.50 9.0
900 GB 60 GB 无限 ¥1,584.31 9.0
1.76 TB 120 GB 无限 ¥3,168.53 9.0
450 GB 30 GB 无限 ¥1,738.16 9.0
900 GB 62 GB 无限 ¥3,476.33 9.0
20 GB 2 GB 无限 ¥39.63 9.0
40 GB 4 GB 无限 ¥89.29 9.0
80 GB 8 GB 无限 ¥129.02 9.0
160 GB 16 GB 无限 ¥238.28 9.0
240 GB 32 GB 无限 ¥417.06 10

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Linux RS 25 无限 无限 ¥0.00 9.5

HAPIH HOST是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1074 评论
¥21 / 月
332 评论
¥36 / 月
271 评论
¥32 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始