HAPIH HOST 用户评论

基于11用户评论 有1 语言
8.4
很棒

客户对HAPIH HOST进行的评分

 • 可靠性
  8.4 / 10
 • 定价
  8.5 / 10
 • 用户体验
  8.4 / 10
 • 技术支持
  8.4 / 10
 • 功能
  8.2 / 10

详细评分 / 总结

回复 {{name}}

这只是为了安全考量,您的电邮将不会被使用及公开出去。

分享此评论

撰写有关HAPIH HOST的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。
语言
目前尚未有HAPIH HOST的中文版本的评论,若是您有体验过他们的服务,请成为第一个以{{in_language}撰写评论}的人。

定价

服务 价格范围
Shared Hosting ¥1.84 - ¥198.59 检视计划
Dedicated Server ¥562.40 - ¥2,065.37 检视计划
Cloud Hosting ¥37.04 - ¥8,674.75 检视计划
Resellers ¥0.00 检视计划
服务及价格取自www.hapihhost.in

HAPIH HOST 的价格、计划及功能2018

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 网站数量 价格 Score
1 GB 无限 1 ¥1.84 10
5 GB 无限 1 ¥5.72 10
10 GB 无限 1 ¥8.63 8.4
10 GB 无限 无限 ¥9.60 10
无限 无限 1 ¥14.45 8.4
无限 无限 5 ¥19.30 8.4
无限 无限 20 ¥28.99 8.4
无限 无限 0 ¥38.69 8.4
1 TB 无限 1 ¥5.72 8.4
2 TB 无限 1 ¥9.60 8.4
5 TB 无限 1 ¥19.30 8.4
8 TB 无限 1 ¥28.99 8.4
无限 无限 1 ¥19.30 8.4
无限 无限 5 ¥28.99 8.4
无限 无限 10 ¥58.08 8.4
无限 无限 20 ¥96.87 8.4
1 TB 无限 1 ¥4.75 8.4
2 TB 无限 1 ¥6.69 8.4
5 TB 无限 1 ¥9.60 8.4
10 TB 无限 1 ¥14.45 8.4
1 TB 无限 1 ¥6.69 8.4
2 TB 无限 1 ¥9.60 8.4
5 TB 无限 1 ¥14.45 8.4
10 TB 无限 1 ¥19.30 8.4
1 TB 无限 1 ¥14.45 8.4
2 TB 无限 1 ¥19.30 8.4
5 TB 无限 1 ¥24.14 8.4
10 TB 无限 1 ¥28.99 8.4
1 TB 无限 1 ¥19.30 8.4
2 TB 无限 1 ¥24.14 8.4
5 TB 无限 1 ¥33.84 8.4
10 TB 无限 1 ¥38.69 8.4
1 TB 无限 1 ¥24.14 8.4
2 TB 无限 1 ¥198.59 8.4
5 TB 无限 1 ¥38.69 8.4
10 TB 无限 1 ¥48.39 8.4
1 TB 无限 1 ¥28.99 8.4
2 TB 无限 1 ¥33.84 8.4
5 TB 无限 1 ¥43.54 8.4
10 TB 无限 1 ¥58.08 8.4

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 中央处理器 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1 TB 1 x 3.30GHz 16 GB ¥562.40 8.4
1 TB 1 x 3.30GHz 32 GB ¥635.13 8.4
1 TB 6 x 2.10GHz 32 GB ¥998.75 8.4
1 TB 16 核心 64 GB ¥1,192.68 8.4
1 TB 16 x 2.10GHz 128 GB ¥1,483.58 8.4
1 TB 16 x 2.10GHz 256 GB ¥2,065.37 8.4

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 中央处理器 内存(RAM) 带宽 价格 Score
30 GB 1 x 3.60GHz 2 GB 无限 ¥37.04 8.4
60 GB 2 x 3.60GHz 4 GB 无限 ¥160.77 8.4
100 GB 3 x 3.60GHz 6 GB 无限 ¥241.44 8.4
140 GB 5 x 3.60GHz 9 GB 无限 ¥330.27 8.4
280 GB 7 x 3.60GHz 19 GB 无限 ¥643.56 8.4
440 GB 9 x 3.60GHz 27 GB 无限 ¥965.68 8.4
600 GB 11 x 3.60GHz 35 GB 无限 ¥1,327.46 8.4
900 GB 16 x 3.60GHz 56 GB 无限 ¥2,350.26 8.4
900 GB 24 x 3.60GHz 112 GB 无限 ¥3,254.07 8.4
1.76 TB 32 x 3.60GHz 224 GB 无限 ¥5,875.35 8.4
100 GB 4 x 3.60GHz 10 GB 无限 ¥151.36 8.4
150 GB 6 x 3.60GHz 15 GB 无限 ¥235.43 8.4
300 GB 9 x 3.60GHz 30 GB 无限 ¥537.97 8.4
400 GB 13 x 3.60GHz 40 GB 无限 ¥739.75 8.4
600 GB 20 x 3.60GHz 60 GB 无限 ¥1,412.21 8.4
900 GB 27 x 3.60GHz 90 GB 无限 ¥2,151.86 8.4
1.17 TB 36 x 3.60GHz 120 GB 无限 ¥2,891.52 8.4
1.76 TB 48 x 3.60GHz 180 GB 无限 ¥4,303.73 8.4
2.3 TB 64 x 3.60GHz 240 GB 无限 ¥6,052.12 8.4
3.5 TB 72 x 3.60GHz 360 GB 无限 ¥8,674.75 8.4
60 GB 3 x 2.60GHz 4.1 GB 无限 ¥67.29 8.4
46 GB 1 x 2.60GHz 6 GB 无限 ¥61.96 8.4
46 GB 2 x 2.60GHz 6.1 GB 无限 ¥124.41 8.4
115 GB 2 x 2.60GHz 8 GB 无限 ¥181.62 8.4
230 GB 4 x 2.60GHz 15 GB 无限 ¥403.47 8.4
460 GB 8 x 2.60GHz 30 GB 无限 ¥874.24 8.4
900 GB 12 x 2.60GHz 60 GB 无限 ¥1,681.19 8.4
1.4 TB 16 x 2.60GHz 90 GB 无限 ¥2,521.79 8.4
112.5 GB 3 x 3.60GHz 15 GB 无限 ¥268.98 8.4
225 GB 5 x 3.60GHz 30 GB 无限 ¥437.10 8.4
300 GB 7 x 3.60GHz 40 GB 无限 ¥571.59 8.4
450 GB 9 x 3.60GHz 60 GB 无限 ¥806.95 8.4
900 GB 12 x 3.60GHz 120 GB 无限 ¥1,513.03 8.4
125 GB 1 x 3.60GHz 8 GB 无限 ¥201.79 8.4
230 GB 2 x 3.60GHz 15 GB 无限 ¥403.47 8.4
500 GB 4 x 3.60GHz 30 GB 无限 ¥874.24 8.4
900 GB 6 x 3.60GHz 60 GB 无限 ¥1,546.70 8.4
1.76 TB 12 x 3.60GHz 120 GB 无限 ¥3,093.30 8.4
450 GB 6 x 3.60GHz 30 GB 无限 ¥1,696.90 8.4
900 GB 12 x 3.60GHz 62 GB 无限 ¥3,393.80 8.4
20 GB 1 x 3.60GHz 2 GB 无限 ¥38.69 8.4
40 GB 2 x 3.60GHz 4 GB 无限 ¥87.17 8.4
80 GB 2 x 3.60GHz 8 GB 无限 ¥125.96 8.4
160 GB 4 x 3.60GHz 16 GB 无限 ¥232.62 8.4
240 GB 8 x 3.60GHz 32 GB 无限 ¥407.16 8.4

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Linux RS 25 无限 无限 ¥0.00 8.4

HAPIH HOST是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
412 评论
¥31 / 月
305 评论
¥35 / 月
132 评论
¥28 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始