HAPIH HOST 用户评论

基于51用户评论 有1 语言
8.8
很棒

客户对HAPIH HOST进行的评分

 • 可靠性
  8.7 / 10
 • 定价
  8.9 / 10
 • 用户体验
  8.9 / 10
 • 技术支持
  8.8 / 10
 • 功能
  8.7 / 10

详细评分 / 总结

回复 {{name}}

这只是为了安全考量,您的电邮将不会被使用及公开出去。

分享此评论

撰写有关HAPIH HOST的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。
语言
目前尚未有HAPIH HOST的中文版本的评论,若是您有体验过他们的服务,请成为第一个以中文撰写评论}的人。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥5.73 - ¥97.02 检视计划
独立服务器 ¥0.38 - ¥2,068.65 检视计划
云主机 ¥37.10 - ¥8,688.51 检视计划
分销商主机 ¥0.00 检视计划
服务及价格取自www.hapihhost.in

HAPIH HOST 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
10 GB 无限 ¥10.59 9.8
无限 无限 ¥11.56 6.6
无限 无限 ¥17.38 7.3
无限 无限 ¥27.10 6.0
10 GB 无限 ¥7.67 8.0
无限 无限 ¥8.64 8.8
无限 无限 ¥14.47 8.8
无限 无限 ¥24.18 8.8
1 GB 无限 ¥5.73 8.8
2 GB 无限 ¥9.61 8.8
5 GB 无限 ¥19.33 8.8
8 GB 无限 ¥29.04 8.8
无限 无限 ¥19.33 8.8
无限 无限 ¥29.04 8.8
无限 无限 ¥58.17 8.8
无限 无限 ¥97.02 8.8
1 GB 无限 ¥6.70 8.8
2 GB 无限 ¥8.64 8.8
5 GB 无限 ¥12.53 10
10 GB 无限 ¥19.33 8.8
1 GB 无限 ¥14.47 8.8
2 GB 无限 ¥16.41 8.8
5 GB 无限 ¥24.18 9.6
10 GB 无限 ¥29.04 8.8
1 GB 无限 ¥24.18 10
2 GB 无限 ¥29.04 8.8
5 GB 无限 ¥38.75 10
10 GB 无限 ¥48.46 10

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1 TB 16 GB ¥0.38 10
1 TB 32 GB ¥636.13 8.8
1 TB 32 GB ¥1,000.33 10
1 TB 64 GB ¥1,194.57 10
1 TB 128 GB ¥1,485.93 10
1 TB 256 GB ¥2,068.65 8.8
120 GB 32 GB ¥621.47 8.8

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
30 GB 2 GB 无限 ¥37.10 8.8
60 GB 4 GB 无限 ¥161.02 10
100 GB 6 GB 无限 ¥241.83 8.8
140 GB 9 GB 无限 ¥330.79 8.8
280 GB 19 GB 无限 ¥644.58 8.8
440 GB 27 GB 无限 ¥967.21 8.8
600 GB 35 GB 无限 ¥1,329.57 8.8
900 GB 56 GB 无限 ¥2,353.98 8.8
900 GB 112 GB 无限 ¥3,259.23 8.8
1.76 TB 224 GB 无限 ¥5,884.67 8.8
100 GB 10 GB 无限 ¥151.60 8.8
150 GB 15 GB 无限 ¥235.81 8.8
300 GB 30 GB 无限 ¥538.82 8.8
400 GB 40 GB 无限 ¥740.92 8.8
600 GB 60 GB 无限 ¥1,414.45 8.8
900 GB 90 GB 无限 ¥2,155.28 8.8
1.17 TB 120 GB 无限 ¥2,896.10 8.8
1.76 TB 180 GB 无限 ¥4,310.55 8.8
2.3 TB 240 GB 无限 ¥6,061.72 8.8
3.5 TB 360 GB 无限 ¥8,688.51 8.8
60 GB 4.1 GB 无限 ¥67.40 8.8
46 GB 6 GB 无限 ¥62.06 8.8
46 GB 6.1 GB 无限 ¥124.60 8.8
115 GB 8 GB 无限 ¥181.90 8.8
230 GB 15 GB 无限 ¥404.11 8.8
460 GB 30 GB 无限 ¥875.63 8.8
900 GB 60 GB 无限 ¥1,683.86 8.8
1.4 TB 90 GB 无限 ¥2,525.79 8.8
112.5 GB 15 GB 无限 ¥269.41 8.8
225 GB 30 GB 无限 ¥437.79 8.8
300 GB 40 GB 无限 ¥572.50 10
450 GB 60 GB 无限 ¥808.23 8.8
900 GB 120 GB 无限 ¥1,515.43 8.8
125 GB 8 GB 无限 ¥202.11 8.8
230 GB 15 GB 无限 ¥404.11 8.8
500 GB 30 GB 无限 ¥875.63 8.8
900 GB 60 GB 无限 ¥1,549.15 8.8
1.76 TB 120 GB 无限 ¥3,098.21 8.8
450 GB 30 GB 无限 ¥1,699.59 8.8
900 GB 62 GB 无限 ¥3,399.18 8.8
20 GB 2 GB 无限 ¥38.75 8.8
40 GB 4 GB 无限 ¥87.31 8.8
80 GB 8 GB 无限 ¥126.16 8.8
160 GB 16 GB 无限 ¥232.99 8.8
240 GB 32 GB 无限 ¥407.80 10

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Linux RS 25 无限 无限 ¥0.00 9.5

HAPIH HOST是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1132 评论
¥21 / 月
330 评论
¥28 / 月
271 评论
¥32 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始