HAPIH HOST 用户评论

基于60用户评论 有1 语言
8.6
很棒

客户对HAPIH HOST进行的评分

 • 可靠性
  8.5 / 10
 • 定价
  8.8 / 10
 • 用户体验
  8.8 / 10
 • 技术支持
  8.6 / 10
 • 功能
  8.5 / 10

详细评分 / 总结

回复 {{name}}

这只是为了安全考量,您的电邮将不会被使用及公开出去。

撰写有关HAPIH HOST的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。
语言
目前尚未有HAPIH HOST的中文版本的评论,若是您有体验过他们的服务,请成为第一个以中文撰写评论}的人。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥0.09 - ¥514.79 检视计划
VPS ¥27.83 - ¥232.63 检视计划
独立服务器 ¥0.36 - ¥958.82 检视计划
云主机 ¥35.56 - ¥1,613.99 检视计划
分销商主机 ¥0.09 - ¥60.42 检视计划
服务及价格取自www.hapihhost.in

HAPIH HOST 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
10 GB 无限 ¥10.15 9.8
无限 无限 ¥11.08 6.3
无限 无限 ¥25.97 7.3
1 GB 100 TB ¥5.49 8.6
无限 无限 ¥18.52 8.6
无限 无限 ¥23.18 8.6
无限 无限 ¥41.80 8.6
10 GB 无限 ¥7.35 8.6
无限 无限 ¥8.28 8.6
无限 无限 ¥23.18 8.6
10 GB 无限 ¥9.22 8.6
无限 无限 ¥10.15 8.6
无限 无限 ¥25.04 8.6
20 GB 无限 ¥37.14 8.6
40 GB 无限 ¥83.69 8.6
80 GB 无限 ¥0.09 8.6
120 GB 无限 ¥0.19 8.6
10 GB 无限 ¥27.83 8.6
20 GB 无限 ¥74.38 8.6
30 GB 无限 ¥111.61 8.6
40 GB 无限 ¥204.70 8.6
30 GB 无限 ¥0.09 8.6
60 GB 无限 ¥0.19 8.6
90 GB 无限 ¥0.28 8.6
120 GB 无限 ¥0.47 8.6
10 GB 无限 ¥23.18 8.6
20 GB 无限 ¥69.72 8.6
30 GB 无限 ¥106.96 8.6
40 GB 无限 ¥200.05 8.6
30 GB 无限 ¥127.07 8.6
60 GB 无限 ¥228.07 8.6
90 GB 无限 ¥358.40 8.6
120 GB 无限 ¥514.79 8.6
10 GB 无限 ¥37.14 8.6
20 GB 无限 ¥83.69 8.6
30 GB 无限 ¥0.09 8.6
40 GB 无限 ¥214.01 8.6
30 GB 无限 ¥0.09 8.6
60 GB 无限 ¥0.19 8.6
90 GB 无限 ¥0.37 8.6
120 GB 无限 ¥0.47 8.6

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
20 GB 2 GB ¥27.83 10
50 GB 2 GB ¥46.45 10
80 GB 4 GB ¥65.07 8.6
80 GB 8 GB ¥83.69 8.6
160 GB 8 GB ¥88.34 8.6
80 GB 12 GB ¥111.61 8.6
100 GB 12 GB ¥130.23 8.6
150 GB 16 GB ¥186.09 8.6
200 GB 16 GB ¥186.09 8.6
20 GB 2 GB ¥74.38 8.6
50 GB 2 GB ¥93.00 8.6
80 GB 4 GB ¥111.61 8.6
80 GB 8 GB ¥130.23 8.6
160 GB 8 GB ¥139.54 8.6
80 GB 12 GB ¥158.16 8.6
100 GB 12 GB ¥176.78 8.6
150 GB 16 GB ¥232.63 8.6
200 GB 16 GB ¥232.63 8.6

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1 TB 16 GB ¥0.36 10
1 TB 32 GB ¥609.74 8.6
1 TB 32 GB ¥958.82 10

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
30 GB 2 GB 无限 ¥35.56 8.6
60 GB 4 GB 无限 ¥154.34 10
100 GB 6 GB 无限 ¥231.79 8.6
230 GB 15 GB 无限 ¥387.35 8.6
460 GB 30 GB 无限 ¥839.30 8.6
900 GB 60 GB 无限 ¥1,613.99 8.6
230 GB 15 GB 无限 ¥387.35 8.6
500 GB 30 GB 无限 ¥839.30 8.6

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
RS 25 25 GB 无限 ¥13.87 8.0
RS 50 50 GB 无限 ¥23.18 8.6
RS 100 100 GB 无限 ¥27.83 8.6
RS 200 200 GB 无限 ¥55.76 8.6
WR PLAN 1 10 GB 无限 ¥23.18 8.6
WR PLAN 2 25 GB 无限 ¥60.42 8.6
WR PLAN 3 50 GB 无限 ¥0.09 8.6
WR PLAN 4 200 GB 无限 ¥0.19 8.6

HAPIH HOST是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
896 评论
¥21 / 月
1320 评论
¥21 / 月
451 评论
¥20 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始