HAPIH HOST 用户评论

基于51用户评论 有1 语言
8.8
很棒

客户对HAPIH HOST进行的评分

 • 可靠性
  8.7 / 10
 • 定价
  8.9 / 10
 • 用户体验
  8.9 / 10
 • 技术支持
  8.8 / 10
 • 功能
  8.7 / 10

详细评分 / 总结

回复 {{name}}

这只是为了安全考量,您的电邮将不会被使用及公开出去。

分享此评论

撰写有关HAPIH HOST的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。
语言
目前尚未有HAPIH HOST的中文版本的评论,若是您有体验过他们的服务,请成为第一个以中文撰写评论}的人。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥1.87 - ¥202.09 检视计划
独立服务器 ¥572.32 - ¥2,101.80 检视计划
云主机 ¥37.69 - ¥8,827.75 检视计划
分销商主机 ¥0.00 检视计划
服务及价格取自www.hapihhost.in

HAPIH HOST 的价格、计划及功能2019

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
1 GB 无限 ¥1.87 9.8
5 GB 无限 ¥5.82 6.6
10 GB 无限 ¥8.78 7.3
10 GB 无限 ¥9.77 6.0
无限 无限 ¥14.70 8.0
无限 无限 ¥19.64 8.8
无限 无限 ¥29.50 8.8
无限 无限 ¥39.37 8.8
1 TB 无限 ¥5.82 8.8
2 TB 无限 ¥9.77 8.8
5 TB 无限 ¥19.64 8.8
8 TB 无限 ¥29.50 8.8
无限 无限 ¥19.64 8.8
无限 无限 ¥29.50 8.8
无限 无限 ¥59.11 8.8
无限 无限 ¥98.58 8.8
1 TB 无限 ¥4.84 8.8
2 TB 无限 ¥6.81 8.8
5 TB 无限 ¥9.77 8.8
10 TB 无限 ¥14.70 8.8
1 TB 无限 ¥6.81 8.8
2 TB 无限 ¥9.77 8.8
5 TB 无限 ¥14.70 10
10 TB 无限 ¥19.64 8.8
1 TB 无限 ¥14.70 8.8
2 TB 无限 ¥19.64 8.8
5 TB 无限 ¥24.57 9.6
10 TB 无限 ¥29.50 8.8
1 TB 无限 ¥19.64 8.8
2 TB 无限 ¥24.57 8.8
5 TB 无限 ¥34.44 8.8
10 TB 无限 ¥39.37 8.8
1 TB 无限 ¥24.57 10
2 TB 无限 ¥202.09 8.8
5 TB 无限 ¥39.37 10
10 TB 无限 ¥49.24 10
1 TB 无限 ¥29.50 8.8
2 TB 无限 ¥34.44 8.8
5 TB 无限 ¥44.31 10
10 TB 无限 ¥59.11 8.8

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1 TB 16 GB ¥572.32 10
1 TB 32 GB ¥646.33 8.8
1 TB 32 GB ¥1,016.36 10
1 TB 64 GB ¥1,213.71 10
1 TB 128 GB ¥1,509.74 10
1 TB 256 GB ¥2,101.80 8.8
120 GB 32 GB ¥631.43 8.8

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
30 GB 2 GB 无限 ¥37.69 8.8
60 GB 4 GB 无限 ¥163.60 10
100 GB 6 GB 无限 ¥245.70 8.8
140 GB 9 GB 无限 ¥336.09 8.8
280 GB 19 GB 无限 ¥654.91 8.8
440 GB 27 GB 无限 ¥982.71 8.8
600 GB 35 GB 无限 ¥1,350.87 8.8
900 GB 56 GB 无限 ¥2,391.71 8.8
900 GB 112 GB 无限 ¥3,311.47 8.8
1.76 TB 224 GB 无限 ¥5,978.97 8.8
100 GB 10 GB 无限 ¥154.03 8.8
150 GB 15 GB 无限 ¥239.59 8.8
300 GB 30 GB 无限 ¥547.45 8.8
400 GB 40 GB 无限 ¥752.80 8.8
600 GB 60 GB 无限 ¥1,437.12 8.8
900 GB 90 GB 无限 ¥2,189.82 8.8
1.17 TB 120 GB 无限 ¥2,942.52 8.8
1.76 TB 180 GB 无限 ¥4,379.63 8.8
2.3 TB 240 GB 无限 ¥6,158.86 8.8
3.5 TB 360 GB 无限 ¥8,827.75 8.8
60 GB 4.1 GB 无限 ¥68.48 8.8
46 GB 6 GB 无限 ¥63.05 8.8
46 GB 6.1 GB 无限 ¥126.60 8.8
115 GB 8 GB 无限 ¥184.82 8.8
230 GB 15 GB 无限 ¥410.59 8.8
460 GB 30 GB 无限 ¥889.66 8.8
900 GB 60 GB 无限 ¥1,710.84 8.8
1.4 TB 90 GB 无限 ¥2,566.27 8.8
112.5 GB 15 GB 无限 ¥273.73 8.8
225 GB 30 GB 无限 ¥444.81 8.8
300 GB 40 GB 无限 ¥581.67 10
450 GB 60 GB 无限 ¥821.18 8.8
900 GB 120 GB 无限 ¥1,539.72 8.8
125 GB 8 GB 无限 ¥205.34 8.8
230 GB 15 GB 无限 ¥410.59 8.8
500 GB 30 GB 无限 ¥889.66 8.8
900 GB 60 GB 无限 ¥1,573.98 8.8
1.76 TB 120 GB 无限 ¥3,147.86 8.8
450 GB 30 GB 无限 ¥1,726.83 8.8
900 GB 62 GB 无限 ¥3,453.66 8.8
20 GB 2 GB 无限 ¥39.37 8.8
40 GB 4 GB 无限 ¥88.71 8.8
80 GB 8 GB 无限 ¥128.18 8.8
160 GB 16 GB 无限 ¥236.72 8.8
240 GB 32 GB 无限 ¥414.34 10

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Linux RS 25 无限 无限 ¥0.00 9.5

HAPIH HOST是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
779 评论
¥21 / 月
387 评论
¥21 / 月
271 评论
¥32 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始