Hostimul 用户评论

基于126用户评论 有6 语言
9.8
了不起!

客户对Hostimul进行的评分

 • 可靠性
  9.9 / 10
 • 定价
  9.8 / 10
 • 用户体验
  9.8 / 10
 • 技术支持
  9.8 / 10
 • 功能
  9.8 / 10

详细评分 / 总结

回复 {{name}}

这只是为了安全考量,您的电邮将不会被使用及公开出去。

撰写有关Hostimul的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。
语言
目前尚未有Hostimul的中文版本的评论,若是您有体验过他们的服务,请成为第一个以中文撰写评论}的人。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥7 - ¥53 检视计划
VPS ¥28 - ¥4,116 检视计划
独立服务器 ¥140 - ¥14,997 检视计划
服务及价格取自hostimul.com

Hostimul 的价格、计划及功能2021

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Basic 5 GB 无限 ¥7 9.7
Standart 无限 无限 ¥18 9.9
Pro 无限 无限 ¥28 9.9
Expert 无限 无限 ¥53 10

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
VPS-L2 20 GB 2 GB ¥42 10
VPS-L4 40 GB 4 GB ¥70 9.8
VPS-L8 80 GB 7.95 GB ¥105 9.7
VPS-L16 160 GB 16 GB ¥175 9.8
VPS-L24 240 GB 24 GB ¥279 9.8
VPS-L32 320 GB 32 GB ¥558 9.8
VPS-L48 480 GB 48 GB ¥1,047 9.8
VPS-L64 640 GB 64 GB ¥2,093 9.8
VPS-W2 20 GB 2 GB ¥70 9.8
VPS-W4 40 GB 4 GB ¥98 9.8
VPS-W8 80 GB 8 GB ¥161 9.8
VPS-W16 160 GB 16 GB ¥279 9.8
VPS-W24 240 GB 24 GB ¥558 9.8
VPS-W32 320 GB 32 GB ¥1,047 9.8
VPS-W48 480 GB 64 GB ¥4,116 9.8
VPS-W64 640 GB 64 GB ¥4,116 9.8
VPS-C2 20 GB 2 GB ¥28 9.8
VPS-C4 40 GB 4 GB ¥42 9.8
VPS-C8 80 GB 8 GB ¥70 9.8
VPS-C16 160 GB 16 GB ¥105 9.8
VPS-C24 240 GB 24 GB ¥175 9.8
VPS-C32 320 GB 32 GB ¥279 9.8
VPS-C48 480 GB 48 GB ¥558 9.8
VPS-C64 640 GB 64 GB ¥1,047 9.8
VPS-S2 256 GB 256 MB ¥28 4.4
VPS-S4 512 GB 512 MB ¥42 9.8
VPS-S8 1 TB 1 GB ¥70 9.8
VPS-S16 1.02 TB 2 GB ¥105 9.8
VPS-S24 1 TB 3 GB ¥175 9.8
VPS-S32 4 TB 4 GB ¥279 9.8
VPS-S48 6 TB 6 GB ¥558 9.8
VPS-S64 8 TB 8 GB ¥1,047 9.8

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
HS-L01 1 TB 8 GB ¥482 10
HS-L02 2 TB 16 GB ¥621 10
HS-L03 1 TB 8 GB ¥691 10
HS-L04 256 GB 16 GB ¥691 9.8
HS-L05 2 TB 8 GB ¥831 9.8
HS-L06 512 GB 16 GB ¥831 10
HS-L07 4 TB 16 GB ¥831 9.8
HS-L08 2 TB 8 GB ¥831 9.8
HS-L09 1 TB 32 GB ¥900 9.8
HS-L10 2 TB 8 GB ¥970 9.8
HS-L11 512 GB 32 GB ¥1,040 9.8
HS-L12 2 TB 32 GB ¥1,179 9.8
HS-L13 2 TB 32 GB ¥1,389 9.8
HS-L14 2 TB 32 GB ¥1,737 9.8
HS-L15 4 TB 32 GB ¥1,877 9.8
HS-L16 1 TB 64 GB ¥2,226 9.8
HS-L17 2 TB 128 GB ¥2,435 9.8
HS-L18 2 TB 32 GB ¥2,435 9.8
HS-L19 2 TB 32 GB ¥3,481 9.8
HS-L20 2 TB 32 GB ¥3,481 9.8
HS-L21 2 TB 32 GB ¥4,527 9.8
HS-L22 8 TB 262 GB ¥6,271 9.8
HS-L23 8 TB 262 GB ¥8,364 9.8
WC13 500 GB 4 GB ¥140 9.8
WC15 500 GB 8 GB ¥175 9.8
WC17 500 GB 8 GB ¥210 10
WC01 500 GB 16 GB ¥245 9.8
WC02 500 GB 8 GB ¥245 9.8
WP01 500 GB 8 GB ¥245 9.8
WC03 500 GB 16 GB ¥279 9.8
WC04 500 GB 8 GB ¥279 9.8
WC05 120 GB 16 GB ¥314 10
WP02 500 GB 16 GB ¥314 9.8
WP03 500 GB 8 GB ¥314 9.8
WC06 500 GB 16 GB ¥768 9.8
WC07 500 GB 16 GB ¥837 9.8
WP04 500 GB 16 GB ¥1,047 9.8
WU01 500 GB 16 GB ¥1,082 9.8
WU02 500 GB 8 GB ¥1,082 9.8
WP05 500 GB 16 GB ¥1,186 9.8
WU03 120 GB 16 GB ¥1,256 9.8
WP06 500 GB 16 GB ¥1,535 9.8
WU04 500 GB 32 GB ¥1,674 9.8
WP07 500 GB 16 GB ¥1,953 9.8
WU05 500 GB 16 GB ¥1,953 9.8
WP08 500 GB 16 GB ¥2,093 9.8
WU06 500 GB 32 GB ¥2,232 9.8
WU07 500 GB 32 GB ¥2,756 9.8
WP09 500 GB 16 GB ¥2,860 9.8
WP10 500 GB 16 GB ¥3,000 9.8
WU08 500 GB 16 GB ¥3,000 9.8
WU09 500 GB 32 GB ¥3,697 9.8
WU10 500 GB 16 GB ¥3,837 9.8
WP11 120 GB 16 GB ¥12,905 9.8
WU11 120 GB 16 GB ¥14,997 9.8

Hostimul是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
Kamatera
90 评论
¥28 / 月
Hostwinds
1015 评论
¥17 / 月
InMotion Hosting
236 评论
¥18 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始