Hosting Now 用户评论

尚未有关于Hosting Now的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Hosting Now的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥32.33 - ¥849.83 检视计划
VPS ¥92.33 - ¥397.18 检视计划
独立服务器 ¥415.65 - ¥5,538.04 检视计划
分销商主机 ¥207.85 - ¥346.42 检视计划
服务及价格取自www.hostingnow.co.nz

Hosting Now 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
3 GB 10.04 GB ¥32.33 0.0
5 GB 49.97 GB ¥92.38 0.0
10 GB 无限 ¥115.47 0.0
10 GB 49.97 GB ¥230.90 0.0
30 GB 150.02 GB ¥397.18 0.0
50 GB 450.05 GB ¥849.83 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
20 GB 1 GB ¥92.33 0.0
40 GB 2 GB ¥184.71 0.0
100 GB 6 GB ¥397.18 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
74 GB 4 GB ¥461.84 0.0
146 GB 64 GB ¥1,381.05 0.0
16 TB 128 GB ¥1,981.50 0.0
148 GB 2 GB ¥415.65 0.0
148 GB 4 GB ¥461.84 0.0
284 GB 8 GB ¥508.03 0.0
284 GB 16 GB ¥734.40 0.0
284 GB 32 GB ¥919.16 0.0
284 GB 32 GB ¥1,150.10 0.0
284 GB 64 GB ¥1,381.05 0.0
12.23 TB 128 GB ¥2,304.82 0.0
12.5 TB 256 GB ¥2,766.71 0.0
24.94 TB 384 GB ¥4,614.26 0.0
8 TB 64 GB ¥1,381.05 0.0
16 TB 128 GB ¥1,981.50 0.0
24 TB 128 GB ¥3,228.60 0.0
48 TB 256 GB ¥5,538.04 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
50GB 50 GB 49.97 GB ¥207.85 0.0
100GB 100 GB 100.04 GB ¥277.13 0.0
150GB 150 GB 249.96 GB ¥346.42 0.0

Hosting Now是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
875 评论
¥21 / 月
438 评论
¥20 / 月
788 评论
¥24 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始