Hosting Now 用户评论

尚未有关于Hosting Now的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Hosting Now的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥28.30 - ¥743.71 检视计划
VPS ¥80.80 - ¥347.58 检视计划
独立服务器 ¥363.75 - ¥4,846.53 检视计划
分销商主机 ¥181.90 - ¥303.16 检视计划
服务及价格取自www.hostingnow.co.nz

Hosting Now 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
3 GB 10.04 GB ¥28.30 0.0
5 GB 49.97 GB ¥80.84 0.0
10 GB 无限 ¥101.05 0.0
10 GB 49.97 GB ¥202.07 0.0
30 GB 150.02 GB ¥347.58 0.0
50 GB 450.05 GB ¥743.71 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
20 GB 1 GB ¥80.80 0.0
40 GB 2 GB ¥161.65 0.0
100 GB 6 GB ¥347.58 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
74 GB 4 GB ¥404.17 0.0
146 GB 64 GB ¥1,208.60 0.0
16 TB 128 GB ¥1,734.08 0.0
148 GB 2 GB ¥363.75 0.0
148 GB 4 GB ¥404.17 0.0
284 GB 8 GB ¥444.60 0.0
284 GB 16 GB ¥642.70 0.0
284 GB 32 GB ¥804.39 0.0
284 GB 32 GB ¥1,006.49 0.0
284 GB 64 GB ¥1,208.60 0.0
12.23 TB 128 GB ¥2,017.03 0.0
12.5 TB 256 GB ¥2,421.24 0.0
24.94 TB 384 GB ¥4,038.10 0.0
8 TB 64 GB ¥1,208.60 0.0
16 TB 128 GB ¥1,734.08 0.0
24 TB 128 GB ¥2,825.46 0.0
48 TB 256 GB ¥4,846.53 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
50GB 50 GB 49.97 GB ¥181.90 0.0
100GB 100 GB 100.04 GB ¥242.53 0.0
150GB 150 GB 249.96 GB ¥303.16 0.0

Hosting Now是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
383 评论
¥29 / 月
183 评论
¥25 / 月
272 评论
¥32 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始