HQhost 用户评论

尚未有关于HQhost的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关HQhost的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥7 - ¥105 检视计划
VPS ¥70 - ¥1,046 检视计划
独立服务器 ¥1,186 - ¥4,116 检视计划
服务及价格取自hqhost.net

HQhost 的价格、计划及功能2021

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
HQ Start 1 GB 10.04 GB ¥7 0.0
HQ Blog 3 GB 49.97 GB ¥14 0.0
HQ Standard 5 GB 100.04 GB ¥28 0.0
HQ Pro 10 GB 199.99 GB ¥56 0.0
HQ Unlimited 20 GB 无限 ¥105 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
SSD Start 10 GB 1 GB ¥70 0.0
SSD Standard 20 GB 2 GB ¥140 0.0
SSD Pro 40 GB 4 GB ¥279 0.0
SSD Elite 80 GB 8 GB ¥628 0.0
SSD Enterprise 100 GB 16 GB ¥1,046 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
INTEL 1U E3-1200 (3.5) 1 TB 16 GB ¥1,186 0.0
1U 2X E5-2600 (3.5) 1 TB 32 GB ¥1,640 0.0
1U 4X E5-4600 (3.5) 1 TB 32 GB ¥4,116 0.0
1U 2X E5-2600 (2.5) 1 TB 32 GB ¥1,744 0.0
2U E3-1200 (2.5) 1 TB 16 GB ¥2,198 0.0
2U 2X E5-2600 (3.5) 1 TB 32 GB ¥2,163 0.0
4U E3-1200 (3.5) 1 TB 16 GB ¥3,662 0.0
4U 2X E5-2600 (3.5) 1 TB 32 GB ¥3,732 0.0
1U AMD 4200 3.5 1 TB 16 GB ¥1,291 0.0
1U AMD 2X 63XX 3.5 1 TB 32 GB ¥1,779 0.0
2U AMD 4200 3.5 1 TB 16 GB ¥2,407 0.0
4U AMD 42XX 3.5 1 TB 16 GB ¥3,732 0.0
4U AMD 2X 6300 3.5 1 TB 32 GB ¥4,046 0.0

服务器位置

纽约

HQhost是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
A2 Hosting
1636 评论
¥14 / 月
Hostinger
2290 评论
¥10 / 月
Hostwinds
1146 评论
¥35 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始