MTW.ru 用户评论

尚未有关于MTW.ru的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关MTW.ru的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥12 - ¥178 检视计划
VPS ¥53 - ¥763 检视计划
独立服务器 ¥462 - ¥2,877 检视计划
SSL ¥178 - ¥1,886 检视计划
服务及价格取自mtw.ru

MTW.ru 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
10 GB 无限 ¥12 0.0
20 GB 无限 ¥24 0.0
30 GB 无限 ¥39 0.0
10 GB 无限 ¥37 0.0
20 GB 无限 ¥67 0.0
40 GB 无限 ¥178 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
20 GB 2 GB ¥53 0.0
100 GB 8 GB ¥244 0.0
200 GB 24 GB ¥751 0.0
50 GB 8 GB ¥206 0.0
250 GB 24 GB ¥763 0.0
100 GB 2 GB ¥100 0.0
500 GB 8 GB ¥469 0.0
100 GB 4 GB ¥164 0.0
250 GB 8 GB ¥533 0.0
50 GB 8 GB ¥191 0.0
50 GB 32 GB ¥727 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
2 TB 8 GB ¥462 0.0
480 GB 8 GB ¥533 0.0
2 TB 12 GB ¥551 0.0
480 GB 12 GB ¥622 0.0
2 TB 16 GB ¥699 0.0
480 GB 16 GB ¥770 0.0
2.12 TB 32 GB ¥959 0.0
1.5 TB 32 GB ¥1,030 0.0
2.23 TB 32 GB ¥1,314 0.0
1.94 TB 32 GB ¥1,409 0.0
1.4 TB 32 GB ¥1,409 0.0
2.6 TB 32 GB ¥1,528 0.0
4.23 TB 32 GB ¥1,350 0.0
1.94 TB 32 GB ¥1,445 0.0
4.23 TB 64 GB ¥1,670 0.0
1.94 TB 64 GB ¥1,764 0.0
1.6 TB 64 GB ¥1,764 0.0
2.6 TB 64 GB ¥1,883 0.0
4.23 TB 96 GB ¥2,309 0.0
1.94 TB 96 GB ¥2,404 0.0
1.6 TB 96 GB ¥2,404 0.0
2.6 TB 96 GB ¥2,522 0.0
4.23 TB 96 GB ¥2,664 0.0
1.94 TB 96 GB ¥2,759 0.0
1.6 TB 96 GB ¥2,759 0.0
2.6 TB 96 GB ¥2,877 0.0
8 TB 32 GB ¥1,634 0.0
7.2 TB 48 GB ¥2,534 0.0

服务器位置

莫斯科

MTW.ru是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1127 评论
¥21 / 月
622 评论
¥23 / 月
219 评论
¥28 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始