MTW.ru 用户评论

尚未有关于MTW.ru的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关MTW.ru的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥13 - ¥183 检视计划
VPS ¥54 - ¥786 检视计划
独立服务器 ¥476 - ¥2,964 检视计划
SSL ¥183 - ¥1,943 检视计划
服务及价格取自mtw.ru

MTW.ru 的价格、计划及功能2019

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
10 GB 无限 ¥13 0.0
20 GB 无限 ¥25 0.0
30 GB 无限 ¥40 0.0
10 GB 无限 ¥38 0.0
20 GB 无限 ¥69 0.0
40 GB 无限 ¥183 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
20 GB 2 GB ¥54 0.0
100 GB 8 GB ¥252 0.0
200 GB 24 GB ¥774 0.0
50 GB 8 GB ¥213 0.0
250 GB 24 GB ¥786 0.0
100 GB 2 GB ¥103 0.0
500 GB 8 GB ¥483 0.0
100 GB 4 GB ¥169 0.0
250 GB 8 GB ¥549 0.0
50 GB 8 GB ¥197 0.0
50 GB 32 GB ¥749 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
2 TB 8 GB ¥476 0.0
480 GB 8 GB ¥549 0.0
2 TB 12 GB ¥567 0.0
480 GB 12 GB ¥641 0.0
2 TB 16 GB ¥720 0.0
480 GB 16 GB ¥793 0.0
2.12 TB 32 GB ¥988 0.0
1.5 TB 32 GB ¥1,061 0.0
2.23 TB 32 GB ¥1,354 0.0
1.94 TB 32 GB ¥1,452 0.0
1.4 TB 32 GB ¥1,452 0.0
2.6 TB 32 GB ¥1,574 0.0
4.23 TB 32 GB ¥1,391 0.0
1.94 TB 32 GB ¥1,488 0.0
4.23 TB 64 GB ¥1,720 0.0
1.94 TB 64 GB ¥1,817 0.0
1.6 TB 64 GB ¥1,817 0.0
2.6 TB 64 GB ¥1,939 0.0
4.23 TB 96 GB ¥2,378 0.0
1.94 TB 96 GB ¥2,476 0.0
1.6 TB 96 GB ¥2,476 0.0
2.6 TB 96 GB ¥2,598 0.0
4.23 TB 96 GB ¥2,744 0.0
1.94 TB 96 GB ¥2,842 0.0
1.6 TB 96 GB ¥2,842 0.0
2.6 TB 96 GB ¥2,964 0.0
8 TB 32 GB ¥1,683 0.0
7.2 TB 48 GB ¥2,610 0.0

服务器位置

莫斯科

MTW.ru是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1058 评论
¥28 / 月
272 评论
¥28 / 月
138 评论
¥22 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始