Odeaweb Hosting Solutions 用户评论

基于2用户评论 有1 语言
10
了不起!

客户对Odeaweb Hosting Solutions进行的评分

 • 可靠性
  10 / 10
 • 定价
  10 / 10
 • 用户体验
  10 / 10
 • 技术支持
  10 / 10
 • 功能
  10 / 10

详细评分 / 总结

回复 {{name}}

这只是为了安全考量,您的电邮将不会被使用及公开出去。

撰写有关Odeaweb Hosting Solutions的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。
语言
目前尚未有Odeaweb Hosting Solutions的中文版本的评论,若是您有体验过他们的服务,请成为第一个以中文撰写评论}的人。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥2.10 - ¥130.04 检视计划
VPS ¥20.00 - ¥130.04 检视计划
独立服务器 ¥200.07 - ¥420.15 检视计划
分销商主机 ¥20.00 - ¥90.02 检视计划
服务及价格取自www.odeaweb.com

Odeaweb Hosting Solutions 的价格、计划及功能2021

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Linux - TR-Başlangıç 1 GB 10.04 GB ¥2.10 10
Linux - TR-Standart 无限 无限 ¥4.15 10
Linux - TR-Profesyonel 无限 无限 ¥6.25 10
Linux - TR-Premium 无限 无限 ¥10.00 10
Linux - DE-Başlangıç 无限 10.04 GB ¥2.10 10
Linux - DE-Standart 无限 无限 ¥4.15 10
Linux - DE-Profesyonel 无限 无限 ¥6.25 10
Linux - DE-Premium 无限 无限 ¥10.00 10
Win Başlangıç 500.02 MB 19.97 GB ¥4.15 10
Win Standart 1 GB 49.97 GB ¥6.65 10
Win Profesyonel 4 GB 100.04 GB ¥9.15 10
Win Premium 10 GB 150.02 GB ¥130.04 10
TR Wordpress Başlangıç 2 GB 19.97 GB ¥2.10 10
TR Wordpress Standart 5 GB 49.97 GB ¥4.15 10
TR Wordpress Profesyonel 无限 无限 ¥6.25 10
TR Wordpress Premium 无限 无限 ¥9.15 10
DE Wordpress Başlangıç 2 GB 19.97 GB ¥2.10 10
DE Wordpress Standart 5 GB 49.97 GB ¥4.15 10
DE Wordpress Profesyonel 无限 无限 ¥6.25 10
DE Wordpress Premium 无限 无限 ¥9.15 10

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Linux Vps1 40 GB 2 GB ¥20.00 10
Linux Vps2 60 GB 4 GB ¥30.00 10
Linux Vps3 80 GB 6 GB ¥40.01 10
Linux Vps4 100 GB 8 GB ¥60.01 10
Linux Vps5 150 GB 10 GB ¥80.02 10
Linux Vps6 200 GB 12 GB ¥100.03 10
TR-VDS1 30 GB 2 GB ¥35.00 10
TR-VDS2 50 GB 4 GB ¥45.01 10
TR-VDS3 70 GB 6 GB ¥65.02 10
TR-VDS4 100 GB 8 GB ¥80.02 10
TR-VDS5 130 GB 12 GB ¥105.03 10
TR-VDS6 200 GB 16 GB ¥125.04 10
DE-VDS1 30 GB 2 GB ¥40.01 10
DE-VDS2 50 GB 4 GB ¥50.01 10
DE-VDS3 70 GB 6 GB ¥70.02 10
DE-VDS4 100 GB 8 GB ¥85.02 10
DE-VDS5 130 GB 12 GB ¥110.03 10
DE-VDS6 200 GB 16 GB ¥130.04 10

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
HP-DC1 480 GB 16 GB ¥200.07 10
HP-DC2 480 GB 32 GB ¥250.09 10
HP-DC3 960 GB 32 GB ¥300.11 10
DELL-DC1 500 GB 32 GB ¥320.11 10
DELL-DC2 500 GB 64 GB ¥370.13 10
DELL-DC3 1 TB 64 GB ¥420.15 10

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
TR cPanel Bayi-1 20 GB 无限 ¥20.00 10
TR cPanel Bayi-2 无限 无限 ¥50.01 10
TR cPanel Bayi-3 无限 无限 ¥60.01 10
TR cPanel Bayi-4 无限 无限 ¥70.02 10
TR cPanel Bayi-5 无限 无限 ¥80.02 10
TR cPanel Bayi-6 无限 无限 ¥90.02 10
DE cPanel Bayi-1 20 GB 无限 ¥20.00 10
DE cPanel Bayi-2 无限 无限 ¥50.01 10
DE cPanel Bayi-3 无限 无限 ¥60.01 10
DE cPanel Bayi-4 无限 无限 ¥70.02 10
DE cPanel Bayi-5 无限 无限 ¥80.02 10
DE cPanel Bayi-6 无限 无限 ¥90.02 10
TR Windows Bayi-1 5 GB 无限 ¥30.00 10
TR Windows Bayi-5 35 GB 无限 ¥70.02 10
TR Windows Bayi-2 10 GB 无限 ¥40.01 10
TR Windows Bayi-3 15 GB 无限 ¥50.01 10
TR Windows Bayi-4 25 GB 无限 ¥60.01 10
签购Odeaweb Hosting Solutions的任何服务还包含赠送免费域名

Odeaweb Hosting Solutions是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
HostArmada
182 评论
¥28 / 月
Hostwinds
1143 评论
¥35 / 月
Flaunt7
263 评论
¥0 / 月
(严重限制)

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始