Pasar Hosting 用户评论

尚未有关于Pasar Hosting的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Pasar Hosting的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥1 - ¥212 检视计划
VPS ¥45 - ¥502 检视计划
独立服务器 ¥871 - ¥14,917 检视计划
SSL ¥180 - ¥514 检视计划
服务及价格取自www.pasarhosting.com

Pasar Hosting 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
102.4 MB 10.24 GB ¥1 0.0
256 MB 20.5 GB ¥4 0.0
512 MB 30.72 GB ¥7 0.0
1 GB 无限 ¥16 0.0
2.5 GB 无限 ¥27 0.0
5 GB 无限 ¥67 0.0
10 GB 无限 ¥111 0.0
20 GB 无限 ¥156 0.0
30 GB 无限 ¥199 0.0
10.24 MB 2.6 GB ¥4 0.0
25.6 MB 5.12 GB ¥8 0.0
51.2 MB 10.24 GB ¥11 0.0
76.8 MB 12.8 GB ¥14 0.0
102.4 MB 15.4 GB ¥27 0.0
256 MB 25.6 GB ¥35 0.0
512 MB 51.2 GB ¥53 0.0
768 MB 76.8 GB ¥80 0.0
1 GB 102.4 GB ¥106 0.0
2.5 GB 256 GB ¥212 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
5 GB 64 MB ¥45 0.0
10 GB 128 MB ¥77 0.0
15 GB 256 MB ¥104 0.0
20 GB 512 MB ¥183 0.0
25 GB 1 GB ¥288 0.0
20 GB 1 GB ¥262 0.0
40 GB 1.5 GB ¥325 0.0
60 GB 1.95 GB ¥383 0.0
75 GB 2.4 GB ¥502 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1.95 TB 7.81 GB ¥1,586 0.0
1000 GB 7.81 GB ¥1,956 0.0
1000 GB 15.6 GB ¥2,154 0.0
1000 GB 15.6 GB ¥2,706 0.0
500 GB 15.6 GB ¥1,754 0.0
500 GB 15.6 GB ¥2,018 0.0
500 GB 15.6 GB ¥2,811 0.0
500 GB 31.25 GB ¥3,427 0.0
500 GB 31.25 GB ¥5,277 0.0
1000 GB 62.5 GB ¥6,951 0.0
1000 GB 62.5 GB ¥7,920 0.0
1000 GB 15.6 GB ¥871 0.0
1000 GB 15.6 GB ¥1,012 0.0
11.72 TB 15.6 GB ¥1,329 0.0
500 GB 1.95 GB ¥1,451 0.0
500 GB 15.6 GB ¥3,094 0.0
500 GB 15.6 GB ¥3,714 0.0
500 GB 31.25 GB ¥13,745 0.0
4.88 TB 31.25 GB ¥14,917 0.0

SSL方案

方案名称 功能 担保 价格 Score
Positive SSL ¥0 ¥180 0.0
Comodo SSL ¥0 ¥340 0.0
Positive SSL Wildcard ¥0 ¥514 0.0
签购Pasar Hosting的任何服务还包含赠送免费域名

Pasar Hosting是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
331 评论
¥0 / 月
(严重限制)
233 评论
¥7 / 月
161 评论
¥28 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始