Pasar Hosting 用户评论

尚未有关于Pasar Hosting的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Pasar Hosting的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥1 - ¥209 检视计划
VPS ¥45 - ¥494 检视计划
独立服务器 ¥857 - ¥14,682 检视计划
SSL ¥177 - ¥506 检视计划
服务及价格取自www.pasarhosting.com

Pasar Hosting 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
102.4 MB 10.24 GB ¥1 0.0
256 MB 20.5 GB ¥4 0.0
512 MB 30.72 GB ¥7 0.0
1 GB 无限 ¥16 0.0
2.5 GB 无限 ¥27 0.0
5 GB 无限 ¥65 0.0
10 GB 无限 ¥110 0.0
20 GB 无限 ¥154 0.0
30 GB 无限 ¥196 0.0
10.24 MB 2.6 GB ¥4 0.0
25.6 MB 5.12 GB ¥8 0.0
51.2 MB 10.24 GB ¥11 0.0
76.8 MB 12.8 GB ¥13 0.0
102.4 MB 15.4 GB ¥27 0.0
256 MB 25.6 GB ¥34 0.0
512 MB 51.2 GB ¥53 0.0
768 MB 76.8 GB ¥79 0.0
1 GB 102.4 GB ¥105 0.0
2.5 GB 256 GB ¥209 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
5 GB 64 MB ¥45 0.0
10 GB 128 MB ¥76 0.0
15 GB 256 MB ¥102 0.0
20 GB 512 MB ¥180 0.0
25 GB 1 GB ¥284 0.0
20 GB 1 GB ¥258 0.0
40 GB 1.5 GB ¥320 0.0
60 GB 1.95 GB ¥377 0.0
75 GB 2.4 GB ¥494 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1.95 TB 7.81 GB ¥1,561 0.0
1000 GB 7.81 GB ¥1,925 0.0
1000 GB 15.6 GB ¥2,120 0.0
1000 GB 15.6 GB ¥2,664 0.0
500 GB 15.6 GB ¥1,726 0.0
500 GB 15.6 GB ¥1,986 0.0
500 GB 15.6 GB ¥2,767 0.0
500 GB 31.25 GB ¥3,373 0.0
500 GB 31.25 GB ¥5,194 0.0
1000 GB 62.5 GB ¥6,842 0.0
1000 GB 62.5 GB ¥7,796 0.0
1000 GB 15.6 GB ¥857 0.0
1000 GB 15.6 GB ¥996 0.0
11.72 TB 15.6 GB ¥1,308 0.0
500 GB 1.95 GB ¥1,428 0.0
500 GB 15.6 GB ¥3,045 0.0
500 GB 15.6 GB ¥3,655 0.0
500 GB 31.25 GB ¥13,529 0.0
4.88 TB 31.25 GB ¥14,682 0.0

SSL方案

方案名称 功能 担保 价格 Score
Positive SSL ¥0 ¥177 0.0
Comodo SSL ¥0 ¥335 0.0
Positive SSL Wildcard ¥0 ¥506 0.0
签购Pasar Hosting的任何服务还包含赠送免费域名

Pasar Hosting是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1134 评论
¥21 / 月
330 评论
¥0 / 月
(严重限制)
233 评论
¥7 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始