RB Media Group 用户评论

尚未有关于RB Media Group的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关RB Media Group的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥8 - ¥114 检视计划
VPS ¥53 - ¥305 检视计划
独立服务器 ¥533 - ¥3,047 检视计划
SSL ¥191 - ¥343 检视计划
服务及价格取自www.rb-media-group.de

RB Media Group 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
249.96 MB 无限 ¥8 0.0
无限 无限 ¥8 0.0
1000.04 MB 无限 ¥23 0.0
1000.04 MB 无限 ¥31 0.0
1.5 GB 无限 ¥46 0.0
2.4 GB 无限 ¥69 0.0
2.4 GB 无限 ¥84 0.0
4.88 GB 无限 ¥99 0.0
9 GB 无限 ¥114 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
4.88 GB 256 MB ¥53 0.0
9.77 GB 512 MB ¥99 0.0
24.4 GB 1 GB ¥191 0.0
4.88 GB 512 MB ¥152 0.0
9.77 GB 1 GB ¥229 0.0
24.4 GB 2 GB ¥305 0.0
4.88 GB 512 MB ¥145 0.0
9.77 GB 1 GB ¥229 0.0
24.4 GB 2 GB ¥305 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1.95 TB 8 GB ¥533 0.0
3.91 TB 16 GB ¥762 0.0
4.16 TB 32 GB ¥990 0.0
4.4 TB 32 GB ¥1,143 0.0
6.4 TB 64 GB ¥1,371 0.0
8.3 TB 128 GB ¥1,524 0.0
4.91 TB 64 GB ¥1,752 0.0
6.86 TB 128 GB ¥2,057 0.0
8.81 TB 256 GB ¥2,666 0.0
1.95 TB 8 GB ¥914 0.0
3.91 TB 16 GB ¥1,219 0.0
4.16 TB 32 GB ¥1,371 0.0
4.4 TB 32 GB ¥1,524 0.0
6.4 TB 64 GB ¥1,752 0.0
8.3 TB 128 GB ¥1,905 0.0
4.91 TB 64 GB ¥2,133 0.0
6.86 TB 128 GB ¥2,438 0.0
8.81 TB 256 GB ¥3,047 0.0

SSL方案

方案名称 功能 担保 价格 Score
PositiveSSL ¥0 ¥191 0.0
FeeSSL / RapidSSL ¥0 ¥267 0.0
SSL 123 ¥0 ¥343 0.0

服务器位置

伍珀塔尔

RB Media Group是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1188 评论
¥28 / 月
337 评论
¥36 / 月
396 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始