RB Media Group 用户评论

尚未有关于RB Media Group的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关RB Media Group的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥8 - ¥119 检视计划
VPS ¥56 - ¥318 检视计划
独立服务器 ¥556 - ¥3,178 检视计划
SSL ¥199 - ¥358 检视计划
服务及价格取自www.rb-media-group.de

RB Media Group 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
249.96 MB 无限 ¥8 0.0
500.02 MB 无限 ¥16 0.0
1000.04 MB 无限 ¥24 0.0
1000.04 MB 无限 ¥32 0.0
1.5 GB 无限 ¥48 0.0
2.4 GB 无限 ¥72 0.0
2.4 GB 无限 ¥87 0.0
4.88 GB 无限 ¥103 0.0
9.77 GB 无限 ¥119 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
4.88 GB 256 MB ¥56 0.0
9.77 GB 512 MB ¥103 0.0
24.4 GB 1 GB ¥199 0.0
4.88 GB 512 MB ¥159 0.0
9.77 GB 1 GB ¥238 0.0
24.4 GB 2 GB ¥318 0.0
4.88 GB 512 MB ¥159 0.0
9.77 GB 1 GB ¥238 0.0
24.4 GB 2 GB ¥318 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
2 TB 8 GB ¥556 0.0
3.95 TB 16 GB ¥795 0.0
4.16 TB 32 GB ¥1,033 0.0
4.4 TB 32 GB ¥1,192 0.0
6.4 TB 64 GB ¥1,430 0.0
8.3 TB 128 GB ¥1,589 0.0
4.91 TB 64 GB ¥1,827 0.0
6.86 TB 128 GB ¥2,145 0.0
8.81 TB 256 GB ¥2,781 0.0
1.95 TB 8 GB ¥954 0.0
3.91 TB 16 GB ¥1,271 0.0
4.16 TB 32 GB ¥1,430 0.0
4.4 TB 32 GB ¥1,589 0.0
6.4 TB 64 GB ¥1,827 0.0
8.3 TB 128 GB ¥1,986 0.0
4.91 TB 64 GB ¥2,225 0.0
6.86 TB 128 GB ¥2,543 0.0
8.81 TB 256 GB ¥3,178 0.0

SSL方案

方案名称 功能 担保 价格 Score
PositiveSSL ¥0 ¥199 0.0
FeeSSL / RapidSSL ¥0 ¥278 0.0
SSL 123 ¥0 ¥358 0.0

服务器位置

伍珀塔尔

RB Media Group是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
438 评论
¥20 / 月
788 评论
¥24 / 月
242 评论
¥25 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始