RuWeb.net 用户评论

尚未有关于RuWeb.net的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关RuWeb.net的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥6 - ¥715 检视计划
VPS ¥21 - ¥429 检视计划
独立服务器 ¥536 - ¥1,013 检视计划
分销商主机 ¥39 - ¥215 检视计划
服务及价格取自ruweb.net

RuWeb.net 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
1000.04 MB 无限 ¥6 0.0
1.5 GB 无限 ¥9 0.0
1.95 GB 无限 ¥12 0.0
3.91 GB 无限 ¥21 0.0
7.81 GB 无限 ¥38 0.0
9.77 GB 无限 ¥45 0.0
14.6 GB 无限 ¥65 0.0
19.5 GB 无限 ¥84 0.0
29.3 GB 无限 ¥119 0.0
39.06 GB 无限 ¥148 0.0
48.83 GB 无限 ¥176 0.0
5 GB 无限 ¥14 0.0
15 GB 无限 ¥28 0.0
25 GB 无限 ¥42 0.0
40 GB 无限 ¥55 0.0
80 GB 无限 ¥83 0.0
5 GB 无限 ¥35 0.0
15 GB 无限 ¥46 0.0
25 GB 无限 ¥61 0.0
40 GB 无限 ¥80 0.0
80 GB 无限 ¥137 0.0
无限 无限 ¥715 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 1 GB ¥21 0.0
24 GB 2 GB ¥29 0.0
48 GB 4 GB ¥58 0.0
85 GB 8 GB ¥102 0.0
120 GB 12 GB ¥143 0.0
180 GB 18 GB ¥215 0.0
240 GB 24 GB ¥286 0.0
360 GB 36 GB ¥429 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
2 TB 8 GB ¥536 0.0
3.91 TB 32 GB ¥774 0.0
7.81 TB 48 GB ¥1,013 0.0
1.95 TB 8 GB ¥568 0.0
3.91 TB 16 GB ¥624 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
R1-RU 1 GB 10.04 GB ¥39 0.0
R2-RU 2 GB 19.97 GB ¥68 0.0
R3-RU 4 GB 40.04 GB ¥120 0.0
R4-RU 10 GB 79.97 GB ¥215 0.0

服务器位置

莫斯科

RuWeb.net是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
337 评论
¥36 / 月
665 评论
¥24 / 月
394 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始