ServerClub.LK 用户评论

尚未有关于ServerClub.LK的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关ServerClub.LK的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥106 - ¥566 检视计划
独立服务器 ¥177 - ¥14,133 检视计划
云主机 ¥71 - ¥636 检视计划
服务及价格取自www.serverclub.lk

ServerClub.LK 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
40 GB 1 GB ¥106 0.0
80 GB 2 GB ¥142 0.0
160 GB 4 GB ¥283 0.0
320 GB 8 GB ¥354 0.0
40 GB 2 GB ¥212 0.0
80 GB 4 GB ¥354 0.0
160 GB 8 GB ¥566 0.0
1 TB 1 GB ¥142 0.0
2 TB 2 GB ¥212 0.0
4 TB 4 GB ¥318 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
250 GB 2 GB ¥177 0.0
500 GB 4 GB ¥248 0.0
1.95 TB 16 GB ¥318 0.0
500 GB 16 GB ¥318 0.0
1.95 TB 16 GB ¥389 0.0
1.95 TB 32 GB ¥424 0.0
2 TB 16 GB ¥424 0.0
500 GB 32 GB ¥566 0.0
480 GB 32 GB ¥778 0.0
4 TB 32 GB ¥636 0.0
480 GB 64 GB ¥884 0.0
960 GB 32 GB ¥954 0.0
960 GB 96 GB ¥1,060 0.0
960 GB 96 GB ¥1,414 0.0
2 TB 128 GB ¥2,120 0.0
2 TB 128 GB ¥2,474 0.0
4 TB 128 GB ¥3,322 0.0
12 TB 256 GB ¥6,360 0.0
16 TB 1 TB ¥14,133 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
40 GB 2 GB 3 TB ¥71 0.0
80 GB 4 GB 3 TB ¥177 0.0
160 GB 8 GB 3 TB ¥354 0.0
320 GB 16 GB 3 TB ¥636 0.0

服务器位置

堪萨斯城

ServerClub.LK是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
342 评论
¥36 / 月
63 评论
¥29 / 月
402 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始