Serverizon 用户评论

尚未有关于Serverizon的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Serverizon的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥35 - ¥1,047 检视计划
独立服务器 ¥838 - ¥24,414 检视计划
云主机 ¥210 - ¥3,349 检视计划
服务及价格取自serverizon.com

Serverizon 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Istanbul-VPS-1 25 GB 1 GB ¥35 0.0
Istanbul-VPS-2 50 GB 2 GB ¥70 0.0
Istanbul-VPS-3 75 GB 4 GB ¥140 0.0
Istanbul-VPS-4 120 GB 8 GB ¥280 0.0
Istanbul-VPS-5 160 GB 16 GB ¥419 0.0
Istanbul-VPS-6 240 GB 24 GB ¥628 0.0
Istanbul-VPS-7 320 GB 32 GB ¥1,047 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Single-Istanbul-1 2 TB 8 GB ¥838 0.0
Single-Istanbul-2 1.76 TB 16 GB ¥1,047 0.0
Single-Istanbul-3 240 GB 16 GB ¥1,256 0.0
Single-Istanbul-4 480 GB 32 GB ¥1,675 0.0
Single-Istanbul-5 480 GB 64 GB ¥1,884 0.0
Single-Istanbul-6 960 GB 96 GB ¥2,442 0.0
Single-Frankfurt-1 1000 GB 16 GB ¥838 0.0
Single-Frankfurt-2 120 GB 16 GB ¥1,047 0.0
Single-Frankfurt-3 2 TB 16 GB ¥1,256 0.0
Single-Chicago-1 1 TB 16 GB ¥1,326 0.0
Single-Chicago-2 960 GB 16 GB ¥1,675 0.0
Dual-Istanbul-1 600 GB 32 GB ¥1,256 0.0
Dual-Istanbul-2 480 GB 32 GB ¥1,675 0.0
Dual-Istanbul-3 480 GB 32 GB ¥2,023 0.0
Dual-Istanbul-4 960 GB 64 GB ¥2,442 0.0
Dual-Istanbul-5 960 GB 96 GB ¥3,139 0.0
Dual-Istanbul-6 1.88 TB 128 GB ¥4,186 0.0
Dual-Frankfurt-1 18 TB 32 GB ¥1,884 0.0
Dual-Frankfurt-2 18 TB 64 GB ¥3,139 0.0
Dual-Frankfurt-3 1.88 TB 128 GB ¥6,906 0.0
Dual-Chicago-1 1 TB 96 GB ¥1,884 0.0
Dual-Chicago-2 4 TB 128 GB ¥3,139 0.0
Quad-Istanbul-1 1.88 TB 128 GB ¥3,488 0.0
Quad-Istanbul-2 3.75 TB 256 GB ¥5,581 0.0
Quad-Istanbul-3 3.75 TB 512 GB ¥8,371 0.0
Quad-Istanbul-4 7.5 TB 512 GB ¥11,161 0.0
Quad-Istanbul-5 7.5 TB 1 TB ¥13,951 0.0
Quad-Istanbul-6 16 TB 1 TB ¥24,414 0.0
Quad-Chicago-1 4 TB 512 GB ¥5,581 0.0
Quad-Chicago-2 8 TB 512 GB ¥8,371 0.0
Quad-Chicago-3 16 TB 512 GB ¥11,161 0.0
Quad-Chicago-4 16 TB 1 TB ¥13,951 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
Istanbul-Cloud-1 50 GB 4 GB 无限 ¥210 0.0
Istanbul-Cloud-2 100 GB 8 GB 无限 ¥419 0.0
Istanbul-Cloud-3 200 GB 16 GB 无限 ¥838 0.0
Istanbul-Cloud-4 320 GB 32 GB 无限 ¥1,675 0.0
Istanbul-Cloud-5 480 GB 64 GB 无限 ¥2,512 0.0
Chicago-Cloud-1 50 GB 4 GB 无限 ¥280 0.0
Chicago-Cloud-2 100 GB 8 GB 无限 ¥559 0.0
Chicago-Cloud-3 200 GB 16 GB 无限 ¥1,117 0.0
Chicago-Cloud-4 320 GB 32 GB 无限 ¥2,233 0.0
Chicago-Cloud-5 480 GB 64 GB 无限 ¥3,349 0.0

Serverizon是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
A2 Hosting
1396 评论
¥21 / 月
InterServer
352 评论
¥35 / 月
Kamatera
79 评论
¥28 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始