Serverizon 用户评论

尚未有关于Serverizon的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Serverizon的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥36 - ¥1,066 检视计划
独立服务器 ¥853 - ¥24,855 检视计划
云主机 ¥214 - ¥3,409 检视计划
服务及价格取自serverizon.com

Serverizon 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
25 GB 1 GB ¥36 0.0
50 GB 2 GB ¥72 0.0
75 GB 4 GB ¥143 0.0
120 GB 8 GB ¥285 0.0
160 GB 16 GB ¥427 0.0
240 GB 24 GB ¥640 0.0
320 GB 32 GB ¥1,066 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
2 TB 8 GB ¥853 0.0
1.76 TB 16 GB ¥1,066 0.0
240 GB 16 GB ¥1,279 0.0
480 GB 32 GB ¥1,705 0.0
480 GB 64 GB ¥1,918 0.0
960 GB 96 GB ¥2,486 0.0
1000 GB 16 GB ¥853 0.0
120 GB 16 GB ¥1,066 0.0
2 TB 16 GB ¥1,279 0.0
1 TB 16 GB ¥1,350 0.0
960 GB 16 GB ¥1,705 0.0
600 GB 32 GB ¥1,279 0.0
480 GB 32 GB ¥1,705 0.0
480 GB 32 GB ¥2,060 0.0
960 GB 64 GB ¥2,486 0.0
960 GB 96 GB ¥3,196 0.0
1.88 TB 128 GB ¥4,261 0.0
18 TB 32 GB ¥1,918 0.0
18 TB 64 GB ¥3,196 0.0
1.88 TB 128 GB ¥7,031 0.0
1 TB 96 GB ¥1,918 0.0
4 TB 128 GB ¥3,196 0.0
1.88 TB 128 GB ¥3,551 0.0
3.75 TB 256 GB ¥5,682 0.0
3.75 TB 512 GB ¥8,522 0.0
7.5 TB 512 GB ¥11,363 0.0
7.5 TB 1 TB ¥14,203 0.0
16 TB 1 TB ¥24,855 0.0
4 TB 512 GB ¥5,682 0.0
8 TB 512 GB ¥8,522 0.0
16 TB 512 GB ¥11,363 0.0
16 TB 1 TB ¥14,203 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
50 GB 4 GB 无限 ¥214 0.0
100 GB 8 GB 无限 ¥427 0.0
200 GB 16 GB 无限 ¥853 0.0
320 GB 32 GB 无限 ¥1,705 0.0
480 GB 64 GB 无限 ¥2,557 0.0
50 GB 4 GB 无限 ¥285 0.0
100 GB 8 GB 无限 ¥569 0.0
200 GB 16 GB 无限 ¥1,137 0.0
320 GB 32 GB 无限 ¥2,273 0.0
480 GB 64 GB 无限 ¥3,409 0.0

Serverizon是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1653 评论
¥8 / 月
222 评论
¥25 / 月
157 评论
¥142 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始