ServerMaxi 用户评论

尚未有关于ServerMaxi的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关ServerMaxi的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥21 - ¥49 检视计划
独立服务器 ¥203 - ¥4,177 检视计划
服务及价格取自www.servermaxi.com

ServerMaxi 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 1 GB ¥21 0.0
20 GB 2 GB ¥35 0.0
30 GB 4 GB ¥49 0.0
10 GB 1 GB ¥21 0.0
20 GB 2 GB ¥35 0.0
30 GB 4 GB ¥49 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
120 GB 4 GB ¥203 0.0
240 GB 8 GB ¥412 0.0
240 GB 8 GB ¥551 0.0
240 GB 16 GB ¥900 0.0
40 GB 4.09 GB ¥272 0.0
80 GB 4 GB ¥342 0.0
250 GB 4 GB ¥272 0.0
500 GB 8 GB ¥482 0.0
240 GB 32 GB ¥900 0.0
240 GB 16 GB ¥621 0.0
240 GB 16 GB ¥691 0.0
240 GB 16 GB ¥760 0.0
480 GB 16 GB ¥900 0.0
480 GB 16 GB ¥970 0.0
960 GB 32 GB ¥1,179 0.0
960 GB 32 GB ¥1,179 0.0
960 GB 32 GB ¥1,388 0.0
960 GB 64 GB ¥1,527 0.0
1.88 TB 64 GB ¥1,667 0.0
1.88 TB 96 GB ¥1,806 0.0
1.88 TB 128 GB ¥2,015 0.0
1.88 TB 128 GB ¥2,364 0.0
1.88 TB 256 GB ¥2,643 0.0
3.75 TB 256 GB ¥4,177 0.0
240 GB 16 GB ¥900 0.0
480 GB 32 GB ¥1,039 0.0
480 GB 32 GB ¥1,179 0.0
480 GB 32 GB ¥1,318 0.0
480 GB 32 GB ¥1,318 0.0
480 GB 32 GB ¥1,736 0.0
960 GB 64 GB ¥1,946 0.0
1.88 TB 32 GB ¥2,225 0.0
2.81 TB 96 GB ¥2,782 0.0
480 GB 16 GB ¥1,179 0.0
480 GB 32 GB ¥1,318 0.0
480 GB 32 GB ¥1,388 0.0
960 GB 32 GB ¥1,597 0.0
480 GB 48 GB ¥1,736 0.0
960 GB 64 GB ¥3,479 0.0

ServerMaxi是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1419 评论
¥7 / 月
337 评论
¥35 / 月
152 评论
¥140 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始