ServerMaxi 用户评论

尚未有关于ServerMaxi的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关ServerMaxi的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥36 - ¥71 检视计划
独立服务器 ¥205 - ¥4,231 检视计划
服务及价格取自www.servermaxi.com

ServerMaxi 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 1 GB ¥36 0.0
20 GB 2 GB ¥50 0.0
30 GB 4 GB ¥71 0.0
30 GB 1 GB ¥36 0.0
40 GB 2 GB ¥50 0.0
60 GB 4 GB ¥71 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
120 GB 4 GB ¥205 0.0
120 GB 8 GB ¥417 0.0
180 GB 8 GB ¥558 0.0
240 GB 16 GB ¥912 0.0
40 GB 4.09 GB ¥276 0.0
80 GB 4 GB ¥347 0.0
250 GB 4 GB ¥276 0.0
500 GB 8 GB ¥488 0.0
240 GB 32 GB ¥912 0.0
240 GB 16 GB ¥629 0.0
240 GB 16 GB ¥700 0.0
240 GB 16 GB ¥770 0.0
480 GB 16 GB ¥912 0.0
480 GB 16 GB ¥982 0.0
960 GB 32 GB ¥1,194 0.0
960 GB 32 GB ¥1,194 0.0
960 GB 32 GB ¥1,406 0.0
960 GB 64 GB ¥1,547 0.0
1.88 TB 64 GB ¥1,689 0.0
1.88 TB 96 GB ¥1,830 0.0
1.88 TB 128 GB ¥2,042 0.0
1.88 TB 128 GB ¥2,395 0.0
1.88 TB 256 GB ¥2,677 0.0
3.75 TB 256 GB ¥4,231 0.0
240 GB 16 GB ¥912 0.0
480 GB 32 GB ¥1,053 0.0
480 GB 32 GB ¥1,194 0.0
480 GB 32 GB ¥1,335 0.0
480 GB 32 GB ¥1,335 0.0
480 GB 32 GB ¥1,759 0.0
960 GB 64 GB ¥1,971 0.0
1.88 TB 32 GB ¥2,254 0.0
2.81 TB 96 GB ¥2,819 0.0
480 GB 16 GB ¥1,194 0.0
480 GB 32 GB ¥1,335 0.0
480 GB 32 GB ¥1,406 0.0
960 GB 32 GB ¥1,618 0.0
480 GB 48 GB ¥1,759 0.0
960 GB 64 GB ¥3,525 0.0

ServerMaxi是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1517 评论
¥7 / 月
154 评论
¥142 / 月
396 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始