ServerOver 用户评论

尚未有关于ServerOver的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关ServerOver的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥29 - ¥452 检视计划
独立服务器 ¥629 - ¥12,706 检视计划
云主机 ¥142 - ¥565 检视计划
服务及价格取自serverover.com

ServerOver 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
30 GB 2 GB ¥29 0.0
40 GB 4 GB ¥57 0.0
50 GB 8 GB ¥113 0.0
100 GB 16 GB ¥226 0.0
120 GB 24 GB ¥339 0.0
160 GB 32 GB ¥452 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
240 GB 16 GB ¥629 0.0
240 GB 16 GB ¥700 0.0
240 GB 16 GB ¥770 0.0
480 GB 16 GB ¥982 0.0
960 GB 32 GB ¥1,194 0.0
960 GB 64 GB ¥1,547 0.0
1.88 TB 96 GB ¥1,830 0.0
1.88 TB 128 GB ¥2,395 0.0
1.88 TB 256 GB ¥3,313 0.0
2 TB 512 GB ¥4,231 0.0
16 TB 512 GB ¥9,174 0.0
16 TB 1 TB ¥12,706 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0

ServerOver是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1599 评论
¥7 / 月
339 评论
¥36 / 月
746 评论
¥24 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始