ServerOver 用户评论

尚未有关于ServerOver的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关ServerOver的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥28 - ¥447 检视计划
独立服务器 ¥621 - ¥12,549 检视计划
云主机 ¥140 - ¥559 检视计划
服务及价格取自serverover.com

ServerOver 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
30 GB 2 GB ¥28 0.0
40 GB 4 GB ¥56 0.0
50 GB 8 GB ¥112 0.0
100 GB 16 GB ¥224 0.0
120 GB 24 GB ¥335 0.0
160 GB 32 GB ¥447 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
240 GB 16 GB ¥621 0.0
240 GB 16 GB ¥691 0.0
240 GB 16 GB ¥761 0.0
480 GB 16 GB ¥970 0.0
960 GB 32 GB ¥1,179 0.0
960 GB 64 GB ¥1,528 0.0
1.88 TB 96 GB ¥1,807 0.0
1.88 TB 128 GB ¥2,365 0.0
1.88 TB 256 GB ¥3,272 0.0
2 TB 512 GB ¥4,179 0.0
16 TB 512 GB ¥9,061 0.0
16 TB 1 TB ¥12,549 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0

ServerOver是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
980 评论
¥21 / 月
1357 评论
¥21 / 月
1745 评论
¥7 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始