Servers Gate 用户评论

基于32用户评论 有1 语言
10
了不起!

客户对Servers Gate进行的评分

 • 可靠性
  10 / 10
 • 定价
  10 / 10
 • 用户体验
  10 / 10
 • 技术支持
  10 / 10
 • 功能
  10 / 10

详细评分 / 总结

回复 {{name}}

这只是为了安全考量,您的电邮将不会被使用及公开出去。

撰写有关Servers Gate的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。
语言
目前尚未有Servers Gate的中文版本的评论,若是您有体验过他们的服务,请成为第一个以中文撰写评论}的人。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥14 - ¥63 检视计划
VPS ¥314 - ¥977 检视计划
独立服务器 ¥698 - ¥2,512 检视计划
云主机 ¥49 - ¥782 检视计划
分销商主机 ¥63 - ¥342 检视计划
服务及价格取自www.serversgate.com

Servers Gate 的价格、计划及功能2021

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
BEGINNER STANDARD 10 GB 无限 ¥14 10
BUSINESS UNLIMITED 100 GB 无限 ¥28 10
PREMIUM UNLIMITED 无限 无限 ¥63 10

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
CP-01 100 GB 8 GB ¥314 10
CP-02 200 GB 12 GB ¥454 10
CP-04 300 GB 16 GB ¥663 10
CP-06 400 GB 32 GB ¥977 10

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
D-1 1 TB 64 GB ¥698 10
D-2 2 TB 64 GB ¥837 10
D-3 4 TB 128 GB ¥1,395 10
D-4 6 TB 128 GB ¥2,512 10

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
CLOUD-01 25 GB 1 GB 1 TB ¥49 10
CLOUD-02 50 GB 2 GB 2 TB ¥98 10
CLOUD-03 75 GB 3 GB 3 TB ¥147 10
CLOUD-04 100 GB 4 GB 4 TB ¥196 10
CLOUD-05 125 GB 5 GB 5 TB ¥245 10
CLOUD-06 150 GB 6 GB 6 TB ¥293 10
CLOUD-07 175 GB 7 GB 7 TB ¥342 10
CLOUD-08 200 GB 8 GB 8 TB ¥391 10
CLOUD-09 225 GB 9 GB 9 TB ¥440 10
CLOUD-10 250 GB 10 GB 10 TB ¥489 10
CLOUD-11 275 GB 11.01 GB 11 TB ¥538 10
CLOUD-12 300 GB 12 GB 12 TB ¥586 10
CLOUD-13 325 GB 13 GB 13 TB ¥635 10
CLOUD-14 350 GB 14 GB 14 TB ¥684 10
CLOUD-15 375 GB 15 GB 15 TB ¥733 10
CLOUD-16 400 GB 16 GB 16 TB ¥782 10

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
R-1 100 GB 无限 ¥63 10
R-2 200 GB 无限 ¥98 10
R-3 300 GB 无限 ¥168 10
R-4 500 GB 无限 ¥342 10

服务器位置

纽约

Servers Gate是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
Hostwinds
1108 评论
¥35 / 月
Verpex Hosting
96 评论
¥17 / 月
InMotion Hosting
236 评论
¥18 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始