Servone 用户评论

尚未有关于Servone的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Servone的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥71 - ¥424 检视计划
独立服务器 ¥347 - ¥4,019 检视计划
云主机 ¥36 - ¥565 检视计划
服务及价格取自servone.net

Servone 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
30 GB 2 GB ¥71 0.0
40 GB 4 GB ¥142 0.0
50 GB 6 GB ¥212 0.0
80 GB 8 GB ¥283 0.0
100 GB 16 GB ¥424 0.0
30 GB 2 GB ¥71 0.0
40 GB 4 GB ¥142 0.0
50 GB 6 GB ¥212 0.0
80 GB 8 GB ¥283 0.0
100 GB 16 GB ¥424 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
146 GB 8 GB ¥347 0.0
146 GB 8 GB ¥417 0.0
146 GB 8 GB ¥558 0.0
300 GB 16 GB ¥700 0.0
300 GB 32 GB ¥1,053 0.0
300 GB 64 GB ¥1,406 0.0
250 GB 16 GB ¥982 0.0
500 GB 32 GB ¥1,406 0.0
1 TB 64 GB ¥1,759 0.0
240 GB 16 GB ¥1,123 0.0
480 GB 32 GB ¥1,759 0.0
480 GB 4.8 GB ¥2,748 0.0
500 GB 8 GB ¥1,123 0.0
240 GB 32 GB ¥1,335 0.0
1.5 TB 64 GB ¥1,759 0.0
480 GB 32 GB ¥1,900 0.0
500 GB 32 GB ¥2,395 0.0
480 GB 32 GB ¥4,019 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
20 GB 512 MB 1 TB ¥36 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥71 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥36 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥71 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥36 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥71 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥36 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥71 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥36 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥71 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥142 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥283 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥565 0.0

Servone是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1598 评论
¥7 / 月
209 评论
¥25 / 月
397 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始