Servone 用户评论

尚未有关于Servone的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Servone的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
VPS ¥70 - ¥419 检视计划
独立服务器 ¥342 - ¥3,969 检视计划
云主机 ¥35 - ¥559 检视计划
服务及价格取自servone.net

Servone 的价格、计划及功能2020

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
30 GB 2 GB ¥70 0.0
40 GB 4 GB ¥140 0.0
50 GB 6 GB ¥210 0.0
80 GB 8 GB ¥280 0.0
100 GB 16 GB ¥419 0.0
30 GB 2 GB ¥70 0.0
40 GB 4 GB ¥140 0.0
50 GB 6 GB ¥210 0.0
80 GB 8 GB ¥280 0.0
100 GB 16 GB ¥419 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
146 GB 8 GB ¥342 0.0
146 GB 8 GB ¥412 0.0
146 GB 8 GB ¥552 0.0
300 GB 16 GB ¥691 0.0
300 GB 32 GB ¥1,040 0.0
300 GB 64 GB ¥1,389 0.0
250 GB 16 GB ¥970 0.0
500 GB 32 GB ¥1,389 0.0
1 TB 64 GB ¥1,737 0.0
240 GB 16 GB ¥1,110 0.0
480 GB 32 GB ¥1,737 0.0
480 GB 48 GB ¥2,714 0.0
500 GB 8 GB ¥1,110 0.0
240 GB 32 GB ¥1,319 0.0
1.5 TB 64 GB ¥1,737 0.0
480 GB 32 GB ¥1,877 0.0
500 GB 32 GB ¥2,365 0.0
480 GB 32 GB ¥3,969 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
20 GB 512 MB 1 TB ¥35 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥70 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥35 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥70 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥35 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥70 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥35 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥70 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0
20 GB 512 MB 1 TB ¥35 0.0
30 GB 1 GB 2 TB ¥70 0.0
40 GB 2 GB 3 TB ¥140 0.0
60 GB 4 GB 4 TB ¥280 0.0
80 GB 8 GB 5 TB ¥559 0.0

Servone是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
920 评论
¥21 / 月
71 评论
¥28 / 月
403 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始