Sparkstation 用户评论

尚未有关于Sparkstation的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Sparkstation的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥21 - ¥119 检视计划
VPS ¥156 - ¥699 检视计划
独立服务器 ¥771 - ¥6,202 检视计划
SSL ¥156 - ¥9,699 检视计划
服务及价格取自www.sparkstation.net

Sparkstation 的价格、计划及功能2019

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
2 GB 无限 ¥21 0.0
5 GB 无限 ¥37 0.0
10 GB 无限 ¥63 0.0
15 GB 无限 ¥88 0.0
20 GB 无限 ¥104 0.0
2 GB 无限 ¥37 0.0
5 GB 无限 ¥52 0.0
10 GB 无限 ¥78 0.0
15 GB 无限 ¥104 0.0
20 GB 无限 ¥119 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
20 GB 1 GB ¥156 0.0
40 GB 2 GB ¥311 0.0
60 GB 4 GB ¥621 0.0
20 GB 1 GB ¥202 0.0
40 GB 2 GB ¥357 0.0
60 GB 4 GB ¥668 0.0
20 GB 1 GB ¥388 0.0
40 GB 2 GB ¥518 0.0
60 GB 4 GB ¥647 0.0
20 GB 1 GB ¥440 0.0
40 GB 2 GB ¥569 0.0
60 GB 4 GB ¥699 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
160 GB 4 GB ¥771 0.0
120 GB 4 GB ¥1,030 0.0
240 GB 8 GB ¥1,547 0.0
480 GB 16 GB ¥1,806 0.0
960 GB 8 GB ¥2,582 0.0
960 GB 32 GB ¥4,133 0.0
960 GB 32 GB ¥6,202 0.0

SSL方案

方案名称 功能 担保 价格 Score
PositiveSSL ¥70,354 ¥156 0.0
Positive SSL Wildcard ¥70,354 ¥957 0.0
PremiumSSL ¥1,758,826 ¥802 0.0
PremiumSSL Wildcard ¥1,758,826 ¥1,811 0.0
EV Multi-Domain SSL ¥1,758,826 ¥2,509 0.0
RapidSSL ¥70,354 ¥182 0.0
QuickSSL Premium ¥3,517,652 ¥802 0.0
True BusinessID ¥8,794,130 ¥906 0.0
True BusinessID Wildcard ¥8,794,130 ¥2,923 0.0
True BusinessID with EV ¥10,552,956 ¥1,526 0.0
Thawte SSL123 ¥3,517,652 ¥388 0.0
SSL Web Server ¥8,794,130 ¥906 0.0
SSL Web Server with EV ¥10,552,956 ¥1,630 0.0
SGC SuperCert ¥8,794,130 ¥2,147 0.0
Secure Site ¥7,035,304 ¥2,845 0.0
Secure Site Pro ¥8,794,130 ¥6,802 0.0
Secure Site Pro with EV ¥10,552,956 ¥9,699 0.0
Secure Site with EV ¥10,552,956 ¥6,699 0.0

服务器位置

新加坡

Sparkstation是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
318 评论
¥20 / 月
387 评论
¥21 / 月
271 评论
¥32 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始