Sudu.cn 用户评论

尚未有关于Sudu.cn的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Sudu.cn的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥10.00 - ¥216.58 检视计划
VPS ¥69.00 - ¥899.00 检视计划
独立服务器 ¥550.00 - ¥1,850.00 检视计划
服务及价格取自sudu.cn

Sudu.cn 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
199.99 MB 7.99 GB ¥12.50 0.0
500.02 MB 10.04 GB ¥16.58 0.0
1 GB 19.97 GB ¥24.92 0.0
2 GB 30 GB ¥33.25 0.0
4 GB 40.04 GB ¥49.92 0.0
8 GB 60.01 GB ¥74.92 0.0
10 GB 79.97 GB ¥99.92 0.0
12 GB 100.04 GB ¥133.25 0.0
16 GB 150.02 GB ¥166.58 0.0
20 GB 199.99 GB ¥216.58 0.0
199.99 MB 5.02 GB ¥10.00 0.0
599.96 MB 14.95 GB ¥20.00 0.0
1 GB 24.99 GB ¥35.00 0.0
2 GB 40.04 GB ¥50.00 0.0
5 GB 60.01 GB ¥80.00 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 512 MB ¥69.00 0.0
20 GB 2 GB ¥179.00 0.0
40 GB 3 GB ¥249.00 0.0
80 GB 4 GB ¥299.00 0.0
120 GB 6 GB ¥399.00 0.0
150 GB 6 GB ¥499.00 0.0
200 GB 8 GB ¥699.00 0.0
300 GB 12 GB ¥899.00 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
500 GB 8 GB ¥833.25 0.0
300 GB 8 GB ¥750.00 0.0
500 GB 4 GB ¥650.00 0.0
1 TB 8 GB ¥833.25 0.0
1 TB 16 GB ¥1,125.00 0.0
500 GB 4 GB ¥700.00 0.0
500 GB 2 GB ¥550.00 0.0
600 GB 64 GB ¥750.00 0.0
500 GB 2 GB ¥800.00 0.0
240 GB 16 GB ¥1,650.00 0.0
240 GB 32 GB ¥1,850.00 0.0

Sudu.cn是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
438 评论
¥20 / 月
342 评论
¥36 / 月
159 评论
¥142 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始