Szerverem.hu 用户评论

尚未有关于Szerverem.hu的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Szerverem.hu的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥11.94 - ¥42.98 检视计划
VPS ¥23.88 - ¥475.12 检视计划
独立服务器 ¥322.31 - ¥740.13 检视计划
服务及价格取自szerverem.hu

Szerverem.hu 的价格、计划及功能2021

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
MICRO 100.04 MB 无限 ¥11.94 0.0
MINI 199.99 MB 无限 ¥14.33 0.0
MIDI 500.02 MB 无限 ¥16.71 0.0
MAXI 1000.04 MB 无限 ¥19.10 0.0
MICRO 500.02 MB 无限 ¥21.49 0.0
MINI 1000.04 MB 无限 ¥26.26 0.0
MIDI 1.95 GB 无限 ¥33.43 0.0
MAXI 4.88 GB 无限 ¥42.98 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
XS 10 GB 512 MB ¥23.88 0.0
S 15 GB 512 MB ¥35.81 0.0
M 20 GB 1 GB ¥66.85 0.0
L 30 GB 1.5 GB ¥116.99 0.0
XL 50 GB 3 GB ¥202.94 0.0
XXL 100 GB 6 GB ¥377.23 0.0
XXXL 200 GB 8 GB ¥475.12 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
IBM System X3650 73 GB 4 GB ¥405.88 0.0
IBM System X3650 M2 146 GB 8 GB ¥477.50 0.0
IBM System X3650 M2 146 GB 8 GB ¥596.88 0.0
HP ProLiant DL365 G2 72 GB 4 GB ¥322.31 0.0
HP ProLiant DL385 G2 144 GB 8 GB ¥453.63 0.0
HP ProLiant DL380 G5 72 GB 8 GB ¥620.75 0.0
Dell PowerEdge R410 146 GB 4 GB ¥620.75 0.0
HP ProLiant DL360 G6 144 GB 12 GB ¥740.13 0.0

服务器位置

布达佩斯

Szerverem.hu是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
A2 Hosting
1644 评论
¥14 / 月
Kamatera
114 评论
¥28 / 月
Flaunt7
286 评论
¥0 / 月
(严重限制)

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始