Tárhely2 用户评论

尚未有关于Tárhely2的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Tárhely2的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥14.09 - ¥46.98 检视计划
VPS ¥46.75 - ¥422.59 检视计划
独立服务器 ¥82.22 - ¥3,638.64 检视计划
分销商主机 ¥70.47 - ¥469.80 检视计划
服务及价格取自tarhely2.hu

Tárhely2 的价格、计划及功能2019

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
204.8 MB 无限 ¥14.09 0.0
1 GB 无限 ¥16.44 0.0
2 GB 无限 ¥18.79 0.0
5 GB 无限 ¥23.49 0.0
10 GB 无限 ¥28.19 0.0
20 GB 无限 ¥46.98 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 256 MB ¥46.75 0.0
15 GB 384 MB ¥70.24 0.0
20 GB 512 MB ¥93.73 0.0
30 GB 768 MB ¥140.71 0.0
40 GB 1 GB ¥187.69 0.0
50 GB 1.5 GB ¥234.67 0.0
60 GB 2 GB ¥281.65 0.0
80 GB 3 GB ¥422.59 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
80 GB 1 GB ¥82.22 0.0
80 GB 1 GB ¥105.71 0.0
80 GB 1 GB ¥129.20 0.0
160 GB 1 GB ¥176.18 0.0
250 GB 2 GB ¥209.06 0.0
500 GB 4 GB ¥256.04 0.0
160 GB 2 GB ¥305.37 0.0
160 GB 2 GB ¥340.61 0.0
160 GB 2 GB ¥458.06 0.0
160 GB 2 GB ¥514.44 0.0
160 GB 2 GB ¥540.28 0.0
250 GB 4 GB ¥796.32 0.0
146 GB 4 GB ¥1,078.20 0.0
500 GB 4 GB ¥1,172.16 0.0
500 GB 4 GB ¥1,430.56 0.0
146 GB 8 GB ¥3,638.64 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Resellers 1 10 GB 无限 ¥70.47 0.0
Resellers 2 20 GB 无限 ¥129.20 0.0
Resellers 3 50 GB 无限 ¥258.39 0.0
Resellers 4 100 GB 无限 ¥469.80 0.0

Tárhely2是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
734 评论
¥21 / 月
283 评论
¥28 / 月
332 评论
¥36 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始