Tárhely2 用户评论

尚未有关于Tárhely2的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Tárhely2的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥12.95 - ¥43.16 检视计划
VPS ¥42.94 - ¥388.21 检视计划
独立服务器 ¥75.53 - ¥3,342.62 检视计划
分销商主机 ¥64.74 - ¥431.58 检视计划
服务及价格取自tarhely2.hu

Tárhely2 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
204.8 MB 无限 ¥12.95 0.0
1 GB 无限 ¥15.11 0.0
2 GB 无限 ¥17.26 0.0
5 GB 无限 ¥21.58 0.0
10 GB 无限 ¥25.90 0.0
20 GB 无限 ¥43.16 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 256 MB ¥42.94 0.0
15 GB 384 MB ¥64.52 0.0
20 GB 512 MB ¥86.10 0.0
30 GB 768 MB ¥129.26 0.0
40 GB 1 GB ¥172.42 0.0
50 GB 1.5 GB ¥215.58 0.0
60 GB 2 GB ¥258.73 0.0
80 GB 3 GB ¥388.21 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
80 GB 1 GB ¥75.53 0.0
80 GB 1 GB ¥97.11 0.0
80 GB 1 GB ¥118.69 0.0
160 GB 1 GB ¥161.84 0.0
250 GB 2 GB ¥192.06 0.0
500 GB 4 GB ¥235.21 0.0
160 GB 2 GB ¥280.53 0.0
160 GB 2 GB ¥312.90 0.0
160 GB 2 GB ¥420.79 0.0
160 GB 2 GB ¥472.59 0.0
160 GB 2 GB ¥496.32 0.0
250 GB 4 GB ¥731.54 0.0
146 GB 4 GB ¥990.49 0.0
500 GB 4 GB ¥1,076.80 0.0
500 GB 4 GB ¥1,314.18 0.0
146 GB 8 GB ¥3,342.62 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Resellers 1 10 GB 无限 ¥64.74 0.0
Resellers 2 20 GB 无限 ¥118.69 0.0
Resellers 3 50 GB 无限 ¥237.37 0.0
Resellers 4 100 GB 无限 ¥431.58 0.0

Tárhely2是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1187 评论
¥28 / 月
382 评论
¥29 / 月
148 评论
¥36 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始