Tárhely2 用户评论

尚未有关于Tárhely2的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Tárhely2的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥14.33 - ¥47.75 检视计划
VPS ¥47.51 - ¥429.51 检视计划
独立服务器 ¥83.56 - ¥3,698.26 检视计划
分销商主机 ¥71.63 - ¥477.50 检视计划
服务及价格取自tarhely2.hu

Tárhely2 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
199.99 MB 无限 ¥14.33 0.0
1 GB 无限 ¥16.71 0.0
2 GB 无限 ¥19.10 0.0
5 GB 无限 ¥23.88 0.0
10 GB 无限 ¥28.65 0.0
20 GB 无限 ¥47.75 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 256 MB ¥47.51 0.0
15 GB 384 MB ¥71.39 0.0
20 GB 512 MB ¥95.26 0.0
30 GB 768 MB ¥143.01 0.0
40 GB 1 GB ¥190.76 0.0
50 GB 1.5 GB ¥238.51 0.0
60 GB 2 GB ¥286.26 0.0
80 GB 3 GB ¥429.51 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
80 GB 1 GB ¥83.56 0.0
80 GB 1 GB ¥107.44 0.0
80 GB 1 GB ¥131.31 0.0
160 GB 1 GB ¥179.06 0.0
250 GB 2 GB ¥212.49 0.0
500 GB 4 GB ¥260.24 0.0
160 GB 2 GB ¥310.38 0.0
160 GB 2 GB ¥346.19 0.0
160 GB 2 GB ¥465.57 0.0
160 GB 2 GB ¥522.87 0.0
160 GB 2 GB ¥549.13 0.0
250 GB 4 GB ¥809.37 0.0
146 GB 4 GB ¥1,095.87 0.0
500 GB 4 GB ¥1,191.37 0.0
500 GB 4 GB ¥1,454.00 0.0
146 GB 8 GB ¥3,698.26 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Resellers 1 10 GB 无限 ¥71.63 0.0
Resellers 2 20 GB 无限 ¥131.31 0.0
Resellers 3 50 GB 无限 ¥262.63 0.0
Resellers 4 100 GB 无限 ¥477.50 0.0

Tárhely2是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1332 评论
¥21 / 月
453 评论
¥20 / 月
837 评论
¥23 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始