Tárhely2 用户评论

尚未有关于Tárhely2的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Tárhely2的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥13.59 - ¥45.30 检视计划
VPS ¥45.07 - ¥407.46 检视计划
独立服务器 ¥79.27 - ¥3,508.39 检视计划
分销商主机 ¥67.95 - ¥452.99 检视计划
服务及价格取自tarhely2.hu

Tárhely2 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
204.8 MB 无限 ¥13.59 0.0
1 GB 无限 ¥15.85 0.0
2 GB 无限 ¥18.12 0.0
5 GB 无限 ¥22.65 0.0
10 GB 无限 ¥27.18 0.0
20 GB 无限 ¥45.30 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 256 MB ¥45.07 0.0
15 GB 384 MB ¥67.72 0.0
20 GB 512 MB ¥90.37 0.0
30 GB 768 MB ¥135.67 0.0
40 GB 1 GB ¥180.97 0.0
50 GB 1.5 GB ¥226.27 0.0
60 GB 2 GB ¥271.57 0.0
80 GB 3 GB ¥407.46 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
80 GB 1 GB ¥79.27 0.0
80 GB 1 GB ¥101.92 0.0
80 GB 1 GB ¥124.57 0.0
160 GB 1 GB ¥169.87 0.0
250 GB 2 GB ¥201.58 0.0
500 GB 4 GB ¥246.88 0.0
160 GB 2 GB ¥294.44 0.0
160 GB 2 GB ¥328.42 0.0
160 GB 2 GB ¥441.66 0.0
160 GB 2 GB ¥496.02 0.0
160 GB 2 GB ¥520.94 0.0
250 GB 4 GB ¥767.81 0.0
146 GB 4 GB ¥1,039.61 0.0
500 GB 4 GB ¥1,130.20 0.0
500 GB 4 GB ¥1,379.35 0.0
146 GB 8 GB ¥3,508.39 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Resellers 1 10 GB 无限 ¥67.95 0.0
Resellers 2 20 GB 无限 ¥124.57 0.0
Resellers 3 50 GB 无限 ¥249.14 0.0
Resellers 4 100 GB 无限 ¥452.99 0.0

Tárhely2是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
804 评论
¥21 / 月
336 评论
¥35 / 月
148 评论
¥35 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始