V&Web 用户评论

尚未有关于V&Web的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关V&Web的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥28 - ¥198 检视计划
VPS ¥84 - ¥210 检视计划
独立服务器 ¥0 - ¥9,061 检视计划
云主机 ¥0 - ¥1,619 检视计划
服务及价格取自vandweb.com

V&Web 的价格、计划及功能2021

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Web Hosting - G Basic 10 GB 无限 ¥28 0.0
Web Hosting - G Plus 20 GB 无限 ¥68 0.0
Web Hosting - G PRO 40 GB 无限 ¥198 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Taiwan VPS-1 30 GB 2 GB ¥84 0.0
Taiwan VPS-1 Unlimited Bandwidth 30 GB 1.95 GB ¥126 0.0
Cambodia VPS-1 5 GB 512 MB ¥175 0.0
Austria VPS-1 15 GB 512 MB ¥140 0.0
Ukraine VPS-1 40 GB 2 GB ¥105 0.0
Brazil VPS-1 20 GB 512 MB ¥161 0.0
Japan VPS-1 20 GB 512 MB ¥126 0.0
USA VPS-1 40 GB 512 MB ¥210 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
SUPER SALE -1 1000 GB 4 GB ¥419 0.0
USA server-1 500 GB 8 GB ¥538 0.0
USA server-2 1 TB 8 GB ¥838 0.0
USA server-3 500 GB 8 GB ¥942 0.0
USA server-4 500 GB 8 GB ¥1,047 0.0
USA server-5 500 GB 8 GB ¥1,061 0.0
USA server-6 500 GB 16 GB ¥1,207 0.0
USA server-7 500 GB 16 GB ¥1,458 0.0
USA server-8 500 GB 16 GB ¥1,995 0.0
USA server-9 1 TB 16 GB ¥2,791 0.0
USA server-10 1 TB 16 GB ¥3,258 0.0
Canada server-1 4 TB 32 GB ¥684 0.0
Canada server-2 8 TB 16 GB ¥789 0.0
Canada server-3 960 GB 32 GB ¥942 0.0
Canada server-4 8 TB 32 GB ¥1,103 0.0
Canada server-5 4 TB 64 GB ¥1,256 0.0
Mexico server-1 2 TB 4 GB ¥2,086 0.0
Mexico server-2 2 TB 8 GB ¥2,295 0.0
Mexico server-3 2 TB 16 GB ¥2,853 0.0
Mexico server-4 2 TB 16 GB ¥3,202 0.0
Mexico server-5 2 TB 32 GB ¥4,527 0.0
Taiwan 20Mbps 1 TB 4 GB ¥419 0.0
Taiwan 100Mbps Shared 160 GB 2 GB ¥1,040 0.0
Taiwan 100Mbps Unshared 160 GB 2 GB ¥1,319 0.0
Taiwan 200Mbps 1 TB 16 GB ¥3,488 0.0
Taiwan DDoS Protection 10M/10G 160 GB 2 GB ¥1,047 0.0
Taiwan All 160 GB 2 GB ¥1,263 0.0
Taiwan DDos Protection 20M/10G 160 GB 2 GB ¥1,263 0.0
Cambodia server-1 240 GB 8 GB ¥2,302 0.0
Cambodia server-2 480 GB 32 GB ¥3,690 0.0
Cambodia server-3 1.17 TB 32 GB ¥6,759 0.0
Cambodia server-4 1.76 TB 256 GB ¥9,061 0.0
Hong Kong server-1 500 GB 4 GB ¥656 0.0
Hong Kong server-2 1 TB 8 GB ¥1,061 0.0
Hong Kong server-3 1 TB 16 GB ¥1,974 0.0
Hong Kong server-4 1 TB 8 GB ¥1,368 0.0
Hong Kong server-5 1 TB 16 GB ¥2,274 0.0
Hong Kong server-6 1 TB 32 GB ¥1,884 0.0
Hong Kong server-7 480 GB 64 GB ¥3,488 0.0
Hong Kong server-8 1.23 TB 64 GB ¥3,642 0.0
Hong Kong server-9 4 TB 96 GB ¥3,642 0.0
Dongguan Data Center 320 GB 4 GB ¥747 0.0
Shanghai Data Center 500 GB 4 GB ¥1,137 0.0
Xiamen Data Center 160 GB 4 GB ¥921 0.0
Singapore server-1 1000 GB 4 GB ¥1,465 0.0
Singapore server-2 900 GB 8 GB ¥2,198 0.0
Singapore server-3 1.17 TB 16 GB ¥2,407 0.0
Singapore server-4 1.17 TB 8 GB ¥3,481 0.0
Singapore server-5 2.3 TB 32 GB ¥5,483 0.0
Singapore server-6 2.3 TB 32 GB ¥6,969 0.0
Korea server-1 1 TB 8 GB ¥572 0.0
Korea server-3 with windows version 1 TB 8 GB ¥956 0.0
Korea server-2 1 TB 8 GB ¥635 0.0
Korea server-3 1 TB 8 GB ¥747 0.0
Korea server-4 1 TB 40 GB ¥998 0.0
Korea server-5 1 TB 8 GB ¥1,089 0.0
Korea server-6 1 TB 24 GB ¥2,051 0.0
Japan server-1 128 GB 8 GB ¥991 0.0
Japan server-2 128 GB 8 GB ¥1,186 0.0
Japan server-3 128 GB 8 GB ¥1,186 0.0
Japan server-4 无限 0 B ¥0 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
Cloud Hosting - G Basic 10 GB 0 B 100.04 GB ¥7 0.0
Cloud Hosting - G Plus 20 GB 0 B 399.97 GB ¥59 0.0
Cloud Hosting - G PRO 40 GB 0 B 1 TB ¥175 0.0
Vietnam Cloud Server-1 12 GB 512 MB 无限 ¥196 0.0
Vietnam Cloud Server-2 20 GB 1 GB 无限 ¥210 0.0
Vietnam Cloud Server-3 40 GB 2 GB 无限 ¥370 0.0
Vietnam Cloud Server-4 60 GB 4 GB 无限 ¥593 0.0
Vietnam Cloud Server-5 80 GB 8 GB 无限 ¥963 0.0
Vietnam Cloud Server-6 80 GB 16 GB 无限 ¥1,619 0.0
Cambodia Cloud Server-1 10 GB 512 MB 300.03 GB ¥196 0.0
Cambodia Cloud Server-2 20 GB 1 GB 500.02 GB ¥349 0.0
Cambodia Cloud Server-3 30 GB 1.5 GB 1000.04 GB ¥468 0.0
Cambodia Cloud Server-4 60 GB 2 GB 1.95 TB ¥0 0.0
Cambodia Cloud Server-5 120 GB 4 GB 4.88 TB ¥1,200 0.0
Hong Kong Cloud -1 40 GB 512 MB 无限 ¥140 0.0
Hong Kong Cloud -2 60 GB 1 GB 无限 ¥168 0.0

V&Web是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
HostArmada
205 评论
¥24 / 月
InterServer
377 评论
¥18 / 月
Hostwinds
1149 评论
¥35 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始