V&Web 用户评论

尚未有关于V&Web的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关V&Web的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥28 - ¥198 检视计划
VPS ¥70 - ¥210 检视计划
独立服务器 ¥0 - ¥9,061 检视计划
云主机 ¥0 - ¥1,619 检视计划
服务及价格取自vandweb.com

V&Web 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
10 GB 无限 ¥28 0.0
20 GB 无限 ¥68 0.0
40 GB 无限 ¥198 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
30 GB 2 GB ¥84 0.0
30 GB 1.95 GB ¥126 0.0
10 GB 512 MB ¥196 0.0
20 GB 512 MB ¥105 0.0
25 GB 512 MB ¥70 0.0
20 GB 512 MB ¥161 0.0
20 GB 512 MB ¥126 0.0
40 GB 512 MB ¥210 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
1000 GB 3.91 GB ¥419 0.0
500 GB 8 GB ¥538 0.0
1 TB 8 GB ¥838 0.0
500 GB 8 GB ¥942 0.0
500 GB 8 GB ¥1,047 0.0
500 GB 8 GB ¥1,061 0.0
500 GB 16 GB ¥1,207 0.0
500 GB 16 GB ¥1,458 0.0
500 GB 16 GB ¥1,995 0.0
1 TB 16 GB ¥2,791 0.0
1 TB 16 GB ¥3,258 0.0
4 TB 32 GB ¥684 0.0
8 TB 16 GB ¥789 0.0
960 GB 32 GB ¥942 0.0
8 TB 32 GB ¥1,103 0.0
4 TB 64 GB ¥1,256 0.0
2 TB 4 GB ¥2,086 0.0
2 TB 8 GB ¥2,295 0.0
2 TB 16 GB ¥2,853 0.0
2 TB 16 GB ¥3,202 0.0
2 TB 32 GB ¥4,527 0.0
1 TB 4 GB ¥419 0.0
160 GB 2 GB ¥1,040 0.0
160 GB 2 GB ¥1,319 0.0
1 TB 16 GB ¥3,488 0.0
160 GB 2 GB ¥1,047 0.0
160 GB 2 GB ¥1,263 0.0
160 GB 2 GB ¥1,263 0.0
240 GB 8 GB ¥2,302 0.0
480 GB 32 GB ¥3,690 0.0
1.17 TB 32 GB ¥6,759 0.0
1.76 TB 256 GB ¥9,061 0.0
500 GB 4 GB ¥656 0.0
1 TB 8 GB ¥1,061 0.0
1 TB 16 GB ¥1,974 0.0
1 TB 8 GB ¥1,368 0.0
1 TB 16 GB ¥2,274 0.0
1 TB 32 GB ¥1,884 0.0
480 GB 64 GB ¥3,488 0.0
1.23 TB 64 GB ¥3,642 0.0
4 TB 96 GB ¥3,642 0.0
320 GB 4 GB ¥747 0.0
500 GB 4 GB ¥1,137 0.0
160 GB 4 GB ¥921 0.0
1000 GB 4 GB ¥1,465 0.0
900 GB 8 GB ¥2,198 0.0
1.17 TB 16 GB ¥2,407 0.0
1.17 TB 8 GB ¥3,481 0.0
2.3 TB 32 GB ¥5,483 0.0
2.3 TB 32 GB ¥6,969 0.0
1 TB 8 GB ¥572 0.0
1 TB 8 GB ¥956 0.0
1 TB 8 GB ¥635 0.0
1 TB 8 GB ¥747 0.0
1 TB 40 GB ¥998 0.0
1 TB 8 GB ¥1,089 0.0
1 TB 24 GB ¥2,051 0.0
128 GB 8 GB ¥991 0.0
128 GB 8 GB ¥1,186 0.0
128 GB 8 GB ¥1,186 0.0
无限 0 B ¥0 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
10 GB 0 B 100.04 GB ¥7 0.0
20 GB 0 B 399.97 GB ¥59 0.0
40 GB 0 B 1 TB ¥175 0.0
12 GB 512 MB 无限 ¥196 0.0
20 GB 1 GB 无限 ¥210 0.0
40 GB 2 GB 无限 ¥370 0.0
60 GB 4 GB 无限 ¥593 0.0
80 GB 8 GB 无限 ¥963 0.0
80 GB 16 GB 无限 ¥1,619 0.0
10 GB 512 MB 300.03 GB ¥196 0.0
20 GB 1 GB 500.02 GB ¥349 0.0
30 GB 1.5 GB 1000.04 GB ¥468 0.0
60 GB 2 GB 1.95 TB ¥0 0.0
120 GB 4 GB 4.88 TB ¥1,200 0.0
40 GB 512 MB 无限 ¥140 0.0
60 GB 1 GB 无限 ¥168 0.0

V&Web是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
895 评论
¥21 / 月
451 评论
¥20 / 月
403 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始