webhostingthailand.com 用户评论

尚未有关于webhostingthailand.com的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关webhostingthailand.com的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥33.79 - ¥495.55 检视计划
VPS ¥653.22 - ¥1,328.97 检视计划
独立服务器 ¥1,847.05 - ¥4,707.72 检视计划
云主机 ¥608.17 - ¥1,193.82 检视计划
SSL ¥132.90 - ¥15,091.74 检视计划
服务及价格取自webhostingthailand.com

webhostingthailand.com 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
4 GB 无限 ¥33.79 0.0
10 GB 无限 ¥67.35 0.0
20 GB 无限 ¥110.37 0.0
50 GB 无限 ¥177.95 0.0
80 GB 无限 ¥220.74 0.0
120 GB 无限 ¥337.87 0.0
150 GB 无限 ¥405.45 0.0
200 GB 无限 ¥495.55 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
80 GB 1 GB ¥653.22 0.0
120 GB 1 GB ¥720.80 0.0
180 GB 2 GB ¥788.37 0.0
200 GB 4 GB ¥878.47 0.0
300 GB 4 GB ¥968.57 0.0
350 GB 4 GB ¥1,013.62 0.0
400 GB 8 GB ¥1,238.87 0.0
500 GB 8 GB ¥1,328.97 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
500 GB 4 GB ¥1,847.05 0.0
1 TB 8 GB ¥2,004.72 0.0
1 TB 8 GB ¥2,117.35 0.0
1 TB 16 GB ¥2,905.72 0.0
1 TB 24 GB ¥3,356.22 0.0
1.17 TB 24 GB ¥3,806.72 0.0
2.3 TB 32 GB ¥4,257.22 0.0
2 TB 48 GB ¥4,707.72 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
100 GB 1 GB 无限 ¥608.17 0.0
200 GB 2 GB 无限 ¥810.90 0.0
300 GB 4 GB 无限 ¥1,013.62 0.0
400 GB 4 GB 无限 ¥1,193.82 0.0

SSL方案

方案名称 功能 担保 价格 Score
GeoTrust QuickSSL Premium ¥0 ¥653.22 0.0
GeoTrust QuickSSL Premium SAN ¥0 ¥1,238.87 0.0
GeoTrust TrueBusinessID ¥0 ¥788.37 0.0
GeoTrust TrueBusinessID EV ¥0 ¥1,779.47 0.0
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN ¥0 ¥3,130.97 0.0
GeoTrust TrueBusinessID SAN ¥0 ¥2,229.97 0.0
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard ¥0 ¥3,130.97 0.0
Symantec Code Signing SSL ¥0 ¥3,806.72 0.0
Symantec Safe Site ¥0 ¥2,297.55 0.0
Symantec Secure Site ¥0 ¥3,040.87 0.0
Symantec Secure Site EV ¥0 ¥7,613.44 0.0
Symantec Secure Site PRO ¥0 ¥7,613.44 0.0
Symantec Secure Site PRO EV ¥0 ¥11,262.49 0.0
Symantec Secure Site Wildcard ¥0 ¥15,091.74 0.0
Thawte Code Signing SSL ¥0 ¥1,554.22 0.0
Thawte Code Signing SSL for Individuals ¥0 ¥1,554.22 0.0
Thawte SSL 123 ¥0 ¥653.22 0.0
Thawte Web Server EV ¥0 ¥1,689.37 0.0
Thawte Web Server SSL ¥0 ¥855.95 0.0
Thawte Wildcard SSL Certificate ¥0 ¥2,905.72 0.0
RapidSSL Standard ¥0 ¥223.00 0.0
RapidSSL Standard (Japan) ¥0 ¥563.12 0.0
RapidSSL WildcardSSL ¥0 ¥946.05 0.0
RapidSSL WildcardSSL (Japan) ¥0 ¥2,703.00 0.0
GGSSL Domain SSL ¥0 ¥132.90 0.0
GGSSL Wildcard SSL ¥0 ¥560.87 0.0
Comodo Code Signing SSL ¥0 ¥1,013.62 0.0
Comodo Essential SSL ¥0 ¥337.87 0.0
Comodo Essential Wildcard SSL ¥0 ¥1,013.62 0.0
Comodo EV SGC SSL ¥0 ¥4,505.00 0.0
Comodo EV SSL ¥0 ¥3,378.75 0.0
Comodo EV Trial SSL ¥0 ¥3,806.72 0.0
Comodo InstantSSL ¥0 ¥743.32 0.0
Comodo InstantSSL Premium ¥0 ¥1,396.55 0.0
Comodo InstantSSL Pro ¥0 ¥1,081.20 0.0
Comodo Intel vPro AMT ¥0 ¥1,396.55 0.0
Comodo Intel vPro AMT SAN ¥0 ¥3,806.72 0.0
Comodo Intel vPro AMT Wildcard ¥0 ¥4,279.75 0.0
Comodo Multi-Domain EV SSL ¥0 ¥2,905.72 0.0
Comodo Multi-Domain SSL ¥0 ¥1,464.12 0.0
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL ¥0 ¥2,229.97 0.0
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL OV ¥0 ¥3,378.75 0.0
Comodo Platinum SSL ¥0 ¥3,378.75 0.0
Comodo PositiveSSL ¥0 ¥337.87 0.0
Comodo PositiveSSL Multi-Domain ¥0 ¥653.22 0.0
Comodo PositiveSSL Wildcard ¥0 ¥653.22 0.0
Comodo Premium Wildcard SSL ¥0 ¥3,446.32 0.0
Comodo SGC SSL ¥0 ¥675.75 0.0
Comodo SGC Wildcard SSL ¥0 ¥3,716.62 0.0
Comodo SSL Certificate ¥0 ¥563.12 0.0
Comodo SSL UCC DV ¥0 ¥1,238.87 0.0
Comodo SSL UCC OV ¥0 ¥1,238.87 0.0
Comodo SSL Wildcard ¥0 ¥2,229.97 0.0

webhostingthailand.com是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1263 评论
¥22 / 月
777 评论
¥24 / 月
400 评论
¥21 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始