webhostingthailand.com 用户评论

尚未有关于webhostingthailand.com的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关webhostingthailand.com的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥34.76 - ¥509.87 检视计划
VPS ¥672.10 - ¥1,367.38 检视计划
独立服务器 ¥1,900.43 - ¥4,843.77 检视计划
云主机 ¥625.75 - ¥1,228.33 检视计划
SSL ¥136.74 - ¥15,527.89 检视计划
服务及价格取自webhostingthailand.com

webhostingthailand.com 的价格、计划及功能2019

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
4 GB 无限 ¥34.76 0.0
10 GB 无限 ¥69.30 0.0
20 GB 无限 ¥113.56 0.0
50 GB 无限 ¥183.09 0.0
80 GB 无限 ¥227.12 0.0
120 GB 无限 ¥347.64 0.0
150 GB 无限 ¥417.17 0.0
200 GB 无限 ¥509.87 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
80 GB 1 GB ¥672.10 0.0
120 GB 1 GB ¥741.63 0.0
180 GB 2 GB ¥811.16 0.0
200 GB 4 GB ¥903.86 0.0
300 GB 4 GB ¥996.57 0.0
350 GB 4 GB ¥1,042.92 0.0
400 GB 8 GB ¥1,274.68 0.0
500 GB 8 GB ¥1,367.38 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
500 GB 4 GB ¥1,900.43 0.0
1 TB 8 GB ¥2,062.66 0.0
1 TB 8 GB ¥2,178.54 0.0
1 TB 16 GB ¥2,989.70 0.0
1 TB 24 GB ¥3,453.22 0.0
1.17 TB 24 GB ¥3,916.74 0.0
2.3 TB 32 GB ¥4,380.25 0.0
2 TB 48 GB ¥4,843.77 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
100 GB 1 GB 无限 ¥625.75 0.0
200 GB 2 GB 无限 ¥834.33 0.0
300 GB 4 GB 无限 ¥1,042.92 0.0
400 GB 4 GB 无限 ¥1,228.33 0.0

SSL方案

方案名称 功能 担保 价格 Score
GeoTrust QuickSSL Premium ¥0 ¥672.10 0.0
GeoTrust QuickSSL Premium SAN ¥0 ¥1,274.68 0.0
GeoTrust TrueBusinessID ¥0 ¥811.16 0.0
GeoTrust TrueBusinessID EV ¥0 ¥1,830.90 0.0
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN ¥0 ¥3,221.46 0.0
GeoTrust TrueBusinessID SAN ¥0 ¥2,294.42 0.0
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard ¥0 ¥3,221.46 0.0
Symantec Code Signing SSL ¥0 ¥3,916.74 0.0
Symantec Safe Site ¥0 ¥2,363.95 0.0
Symantec Secure Site ¥0 ¥3,128.75 0.0
Symantec Secure Site EV ¥0 ¥7,833.47 0.0
Symantec Secure Site PRO ¥0 ¥7,833.47 0.0
Symantec Secure Site PRO EV ¥0 ¥11,587.98 0.0
Symantec Secure Site Wildcard ¥0 ¥15,527.89 0.0
Thawte Code Signing SSL ¥0 ¥1,599.14 0.0
Thawte Code Signing SSL for Individuals ¥0 ¥1,599.14 0.0
Thawte SSL 123 ¥0 ¥672.10 0.0
Thawte Web Server EV ¥0 ¥1,738.20 0.0
Thawte Web Server SSL ¥0 ¥880.69 0.0
Thawte Wildcard SSL Certificate ¥0 ¥2,989.70 0.0
RapidSSL Standard ¥0 ¥229.44 0.0
RapidSSL Standard (Japan) ¥0 ¥579.40 0.0
RapidSSL WildcardSSL ¥0 ¥973.39 0.0
RapidSSL WildcardSSL (Japan) ¥0 ¥2,781.11 0.0
GGSSL Domain SSL ¥0 ¥136.74 0.0
GGSSL Wildcard SSL ¥0 ¥577.08 0.0
Comodo Code Signing SSL ¥0 ¥1,042.92 0.0
Comodo Essential SSL ¥0 ¥347.64 0.0
Comodo Essential Wildcard SSL ¥0 ¥1,042.92 0.0
Comodo EV SGC SSL ¥0 ¥4,635.19 0.0
Comodo EV SSL ¥0 ¥3,476.39 0.0
Comodo EV Trial SSL ¥0 ¥3,916.74 0.0
Comodo InstantSSL ¥0 ¥764.81 0.0
Comodo InstantSSL Premium ¥0 ¥1,436.91 0.0
Comodo InstantSSL Pro ¥0 ¥1,112.45 0.0
Comodo Intel vPro AMT ¥0 ¥1,436.91 0.0
Comodo Intel vPro AMT SAN ¥0 ¥3,916.74 0.0
Comodo Intel vPro AMT Wildcard ¥0 ¥4,403.43 0.0
Comodo Multi-Domain EV SSL ¥0 ¥2,989.70 0.0
Comodo Multi-Domain SSL ¥0 ¥1,506.44 0.0
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL ¥0 ¥2,294.42 0.0
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL OV ¥0 ¥3,476.39 0.0
Comodo Platinum SSL ¥0 ¥3,476.39 0.0
Comodo PositiveSSL ¥0 ¥347.64 0.0
Comodo PositiveSSL Multi-Domain ¥0 ¥672.10 0.0
Comodo PositiveSSL Wildcard ¥0 ¥672.10 0.0
Comodo Premium Wildcard SSL ¥0 ¥3,545.92 0.0
Comodo SGC SSL ¥0 ¥695.28 0.0
Comodo SGC Wildcard SSL ¥0 ¥3,824.03 0.0
Comodo SSL Certificate ¥0 ¥579.40 0.0
Comodo SSL UCC DV ¥0 ¥1,274.68 0.0
Comodo SSL UCC OV ¥0 ¥1,274.68 0.0
Comodo SSL Wildcard ¥0 ¥2,294.42 0.0

webhostingthailand.com是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
779 评论
¥21 / 月
318 评论
¥20 / 月
516 评论
¥23 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始