webhostingthailand.com 用户评论

尚未有关于webhostingthailand.com的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关webhostingthailand.com的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥33.83 - ¥496.18 检视计划
VPS ¥654.06 - ¥1,330.67 检视计划
独立服务器 ¥1,849.40 - ¥4,713.71 检视计划
云主机 ¥608.95 - ¥1,195.34 检视计划
SSL ¥133.07 - ¥15,110.95 检视计划
服务及价格取自webhostingthailand.com

webhostingthailand.com 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
4 GB 无限 ¥33.83 0.0
10 GB 无限 ¥67.44 0.0
20 GB 无限 ¥110.51 0.0
50 GB 无限 ¥178.17 0.0
80 GB 无限 ¥221.03 0.0
120 GB 无限 ¥338.30 0.0
150 GB 无限 ¥405.97 0.0
200 GB 无限 ¥496.18 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
80 GB 1 GB ¥654.06 0.0
120 GB 1 GB ¥721.72 0.0
180 GB 2 GB ¥789.38 0.0
200 GB 4 GB ¥879.59 0.0
300 GB 4 GB ¥969.81 0.0
350 GB 4 GB ¥1,014.91 0.0
400 GB 8 GB ¥1,240.45 0.0
500 GB 8 GB ¥1,330.67 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
500 GB 4 GB ¥1,849.40 0.0
1 TB 8 GB ¥2,007.28 0.0
1 TB 8 GB ¥2,120.04 0.0
1 TB 16 GB ¥2,909.42 0.0
1 TB 24 GB ¥3,360.50 0.0
1.17 TB 24 GB ¥3,811.57 0.0
2.3 TB 32 GB ¥4,262.64 0.0
2 TB 48 GB ¥4,713.71 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
100 GB 1 GB 无限 ¥608.95 0.0
200 GB 2 GB 无限 ¥811.93 0.0
300 GB 4 GB 无限 ¥1,014.91 0.0
400 GB 4 GB 无限 ¥1,195.34 0.0

SSL方案

方案名称 功能 担保 价格 Score
GeoTrust QuickSSL Premium ¥0 ¥654.06 0.0
GeoTrust QuickSSL Premium SAN ¥0 ¥1,240.45 0.0
GeoTrust TrueBusinessID ¥0 ¥789.38 0.0
GeoTrust TrueBusinessID EV ¥0 ¥1,781.74 0.0
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN ¥0 ¥3,134.96 0.0
GeoTrust TrueBusinessID SAN ¥0 ¥2,232.81 0.0
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard ¥0 ¥3,134.96 0.0
Symantec Code Signing SSL ¥0 ¥3,811.57 0.0
Symantec Safe Site ¥0 ¥2,300.47 0.0
Symantec Secure Site ¥0 ¥3,044.74 0.0
Symantec Secure Site EV ¥0 ¥7,623.14 0.0
Symantec Secure Site PRO ¥0 ¥7,623.14 0.0
Symantec Secure Site PRO EV ¥0 ¥11,276.83 0.0
Symantec Secure Site Wildcard ¥0 ¥15,110.95 0.0
Thawte Code Signing SSL ¥0 ¥1,556.20 0.0
Thawte Code Signing SSL for Individuals ¥0 ¥1,556.20 0.0
Thawte SSL 123 ¥0 ¥654.06 0.0
Thawte Web Server EV ¥0 ¥1,691.52 0.0
Thawte Web Server SSL ¥0 ¥857.04 0.0
Thawte Wildcard SSL Certificate ¥0 ¥2,909.42 0.0
RapidSSL Standard ¥0 ¥223.28 0.0
RapidSSL Standard (Japan) ¥0 ¥563.84 0.0
RapidSSL WildcardSSL ¥0 ¥947.25 0.0
RapidSSL WildcardSSL (Japan) ¥0 ¥2,706.44 0.0
GGSSL Domain SSL ¥0 ¥133.07 0.0
GGSSL Wildcard SSL ¥0 ¥561.59 0.0
Comodo Code Signing SSL ¥0 ¥1,014.91 0.0
Comodo Essential SSL ¥0 ¥338.30 0.0
Comodo Essential Wildcard SSL ¥0 ¥1,014.91 0.0
Comodo EV SGC SSL ¥0 ¥4,510.73 0.0
Comodo EV SSL ¥0 ¥3,383.05 0.0
Comodo EV Trial SSL ¥0 ¥3,811.57 0.0
Comodo InstantSSL ¥0 ¥744.27 0.0
Comodo InstantSSL Premium ¥0 ¥1,398.33 0.0
Comodo InstantSSL Pro ¥0 ¥1,082.58 0.0
Comodo Intel vPro AMT ¥0 ¥1,398.33 0.0
Comodo Intel vPro AMT SAN ¥0 ¥3,811.57 0.0
Comodo Intel vPro AMT Wildcard ¥0 ¥4,285.20 0.0
Comodo Multi-Domain EV SSL ¥0 ¥2,909.42 0.0
Comodo Multi-Domain SSL ¥0 ¥1,465.99 0.0
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL ¥0 ¥2,232.81 0.0
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL OV ¥0 ¥3,383.05 0.0
Comodo Platinum SSL ¥0 ¥3,383.05 0.0
Comodo PositiveSSL ¥0 ¥338.30 0.0
Comodo PositiveSSL Multi-Domain ¥0 ¥654.06 0.0
Comodo PositiveSSL Wildcard ¥0 ¥654.06 0.0
Comodo Premium Wildcard SSL ¥0 ¥3,450.71 0.0
Comodo SGC SSL ¥0 ¥676.61 0.0
Comodo SGC Wildcard SSL ¥0 ¥3,721.35 0.0
Comodo SSL Certificate ¥0 ¥563.84 0.0
Comodo SSL UCC DV ¥0 ¥1,240.45 0.0
Comodo SSL UCC OV ¥0 ¥1,240.45 0.0
Comodo SSL Wildcard ¥0 ¥2,232.81 0.0

webhostingthailand.com是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
330 评论
¥28 / 月
391 评论
¥21 / 月
571 评论
¥23 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始