Websahibi 用户评论

尚未有关于Websahibi的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Websahibi的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥5.42 - ¥39.02 检视计划
VPS ¥58.02 - ¥150.06 检视计划
独立服务器 ¥788.31 - ¥4,789.85 检视计划
云主机 ¥0.00 - ¥370.14 检视计划
分销商主机 ¥7.92 - ¥110.04 检视计划
服务及价格取自www.websahibi.com

Websahibi 的价格、计划及功能2020

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Linux Campaign 100.04 MB 5.02 GB ¥5.42 0.0
Linux Standard 5 GB 9.73 GB ¥6.25 0.0
Linux Gold 9.77 GB 24.4 GB ¥14.18 0.0
Linux VIP Portal 48.83 GB 48.84 GB ¥34.18 0.0
Windows Campaign 100.04 MB 5.02 GB ¥5.42 0.0
Windows Standard 4.88 GB 9.73 GB ¥6.25 0.0
Europe Windows Hosting 976.6 GB 9.73 GB ¥6.50 0.0
Windows Gold 9.77 GB 24.4 GB ¥11.58 0.0
Windows VIP 48.83 GB 48.84 GB ¥39.02 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
VPS 80 / 2048 80 GB 2 GB ¥58.02 0.0
VPS 120 / 2048 120 GB 2 GB ¥62.02 0.0
VPS 160 / 2048 160 GB 2 GB ¥67.03 0.0
VPS 200 / 2048 200 GB 2 GB ¥71.03 0.0
VPS 80 / 4096 80 GB 4 GB ¥114.04 0.0
VPS 120 / 4096 120 GB 4 GB ¥119.05 0.0
VPS 160 / 4096 160 GB 4 GB ¥123.05 0.0
VPS 200 / 4096 200 GB 4 GB ¥128.05 0.0
VPS 80 / 2048/2 80 GB 2 GB ¥80.03 0.0
VPS 120 / 2048/2 120 GB 2 GB ¥85.03 0.0
VPS 160 / 2048/2 160 GB 2 GB ¥89.03 0.0
VPS 200 / 2048/2 200 GB 2 GB ¥94.04 0.0
VPS 80 / 4096/2 80 GB 4 GB ¥136.05 0.0
VPS 120 / 4096/2 120 GB 4 GB ¥141.05 0.0
VPS 160 / 4096/2 160 GB 4 GB ¥146.06 0.0
VPS 200 / 4096/2 200 GB 4 GB ¥150.06 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Pro i3-1 500 GB 4 GB ¥2,388.92 0.0
Pro i5-1 500 GB 8 GB ¥3,589.39 0.0
Pro i7-1 1000 GB 16 GB ¥4,789.85 0.0
Hewlett Packard DL120 1 TB 16 GB ¥788.31 0.0
Dell R710 6 TB 32 GB ¥1,050.41 0.0
Hewlett Packard DL180 G6 12 TB 32 GB ¥1,350.52 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
WIN2016MASTER X2 300 GB 2 GB 3.91 TB ¥195.08 0.0
WIN2016MASTER X3 500 GB 3 GB 4.88 TB ¥300.12 0.0
WIN2016MASTER X4 500 GB 4 GB 5.86 TB ¥370.14 0.0
LINUXMASTER X1 160 GB 1 GB 2.93 TB ¥114.04 0.0
LINUXMASTER X2 300 GB 2 GB 3.91 TB ¥180.07 0.0
LINUXMASTER X3 500 GB 3 GB 4.88 TB ¥0.00 0.0
LINUXMASTER X4 500 GB 4 GB 5.86 TB ¥360.14 0.0
LINUXMASTER X6 500 GB 6 GB 11.72 TB ¥0.00 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
1 + 1 Bonus 4.88 GB 9.73 GB ¥7.92 0.0
5 Hosting 4.88 GB 9.73 GB ¥9.08 0.0
10 Hosting 9.77 GB 19.6 GB ¥19.01 0.0
15 Hosting 14.6 GB 29.29 GB ¥26.01 0.0
20 Hosting 19.5 GB 39.01 GB ¥32.01 0.0
25 Hosting 24.4 GB 48.84 GB ¥37.01 0.0
30 Hosting 29.3 GB 58.6 GB ¥44.02 0.0
40 Hosting 39.06 GB 78.13 GB ¥52.02 0.0
50 Hosting 48.83 GB 97.7 GB ¥61.02 0.0
75 Hosting 73.24 GB 146.5 GB ¥88.03 0.0
100 Hosting 195.28 MB 97.7 TB ¥110.04 0.0

Websahibi是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
A2 Hosting
1397 评论
¥21 / 月
ChemiCloud
473 评论
¥28 / 月
Hostwinds
921 评论
¥23 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始