Website.com.tw 用户评论

尚未有关于Website.com.tw的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关Website.com.tw的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥19.24 - ¥432.99 检视计划
VPS ¥346.40 - ¥775.92 检视计划
独立服务器 ¥894.85 - ¥4,041.28 检视计划
分销商主机 ¥174.58 - ¥969.91 检视计划
服务及价格取自website.com.tw

Website.com.tw 的价格、计划及功能2019

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
1 GB 10.04 GB ¥32.33 0.0
5 GB 30 GB ¥54.85 0.0
15 GB 44.95 GB ¥74.08 0.0
35 GB 74.96 GB ¥112.58 0.0
50 GB 130.05 GB ¥202.06 0.0
100 GB 249.96 GB ¥432.99 0.0
1 GB 11.98 GB ¥19.24 0.0
10 GB 40.04 GB ¥46.19 0.0
20 GB 100.04 GB ¥96.22 0.0
50 GB 199.99 GB ¥153.95 0.0
2 GB 19.97 GB ¥19.24 0.0
10 GB 74.96 GB ¥96.22 0.0
20 GB 120.01 GB ¥230.93 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
10 GB 512 MB ¥346.40 0.0
50 GB 768 MB ¥436.46 0.0
75 GB 1 GB ¥533.45 0.0
100 GB 1.5 GB ¥775.92 0.0
10 GB 512 MB ¥387.96 0.0
15 GB 1 GB ¥533.45 0.0
20 GB 2 GB ¥678.93 0.0

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
500 GB 2 GB ¥1,847.44 0.0
500 GB 4 GB ¥2,193.84 0.0
320 GB 2 GB ¥894.85 0.0
500 GB 4 GB ¥1,166.20 0.0
500 GB 4 GB ¥1,755.07 0.0
500 GB 2 GB ¥1,570.32 0.0
500 GB 8 GB ¥3,117.56 0.0
294 GB 16 GB ¥4,041.28 0.0

分销方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
RS-W1 30 GB 40.04 GB ¥174.58 0.0
RS-W2 50 GB 100.04 GB ¥363.71 0.0
RS-W3 75 GB 199.99 GB ¥727.43 0.0
RS-W4 100 GB 300.03 GB ¥969.91 0.0

服务器位置

美国 台湾

Website.com.tw是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
1103 评论
¥14 / 月
334 评论
¥36 / 月
144 评论
¥36 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始