West.cn 用户评论

尚未有关于West.cn的评论,若您体验过他们的服务,请成为第一个撰写关于该公司评论的人!

撰写有关West.cn的评论

点击这里上载档案
移除荧幕截图
+ 添加截图
提交评论 如评论被认定真实可靠,
将会在48小时内发布。

定价

服务 价格范围
共享型主机 ¥4.00 - ¥165.00 检视计划
VPS ¥211.00 - ¥338.00 检视计划
云主机 ¥190.00 - ¥1,231.00 检视计划
服务及价格取自west.cn

West.cn 的价格、计划及功能2021

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 价格 Score
Basic 300.03 MB 40.04 GB ¥16.50 0.0
Standard 500.02 MB 60.01 GB ¥24.83 0.0
Enterprise 599.96 MB 79.97 GB ¥27.33 0.0
Enhanced 800.05 MB 100.04 GB ¥29.00 0.0
Experience 150.02 MB 14.95 GB ¥5.67 0.0
Static 300.03 MB 19.97 GB ¥4.00 0.0
LinuxA 300.03 MB 30 GB ¥16.50 0.0
LinuxB 500.02 MB 40.04 GB ¥23.33 0.0
LinuxC 1 GB 60.01 GB ¥28.33 0.0
LinuxF 1.5 GB 79.97 GB ¥40.00 0.0
LinuxE 2 GB 100.04 GB ¥48.33 0.0
LinuxG 5 GB 150.02 GB ¥73.33 0.0
LinuxH 10 GB 300.03 GB ¥81.67 0.0
super-GA 1 GB 79.97 GB ¥31.67 0.0
Super GB 2 GB 100.04 GB ¥40.00 0.0
Super GC 3 GB 120.01 GB ¥56.67 0.0
Super G-5 5 GB 150.02 GB ¥73.33 0.0
Super G-10 10 GB 219.96 GB ¥81.67 0.0
Super G-15 15 GB 300.03 GB ¥131.67 0.0
peak 1 GB 18.02 GB ¥15.67 0.0
Yunfeng B 2 GB 40.04 GB ¥24.00 0.0
Multi-line enterprise 500.02 MB 100.04 GB ¥33.25 0.0
Multi - line business 1 GB 109.98 GB ¥41.50 0.0
Multi-line portal 1.5 GB 120.01 GB ¥58.25 0.0
Yunfeng C 3 GB 180.02 GB ¥74.00 0.0
Multi-line luxury 10 GB 199.99 GB ¥165.00 0.0
Multi-line entry 150.02 MB 24.99 GB ¥16.58 0.0

VPS托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 操作系统 价格 Score
Business Type 1 60 GB 2 GB ¥253.00 0.0
Business Type 2 80 GB 3 GB ¥297.00 0.0
Business Type 3 100 GB 4 GB ¥338.00 0.0
Entry 40 GB 1 GB ¥211.00 0.0

云端托管计划

方案名称 磁盘空间 内存(RAM) 带宽 价格 Score
Entry 60 GB 1 GB 无限 ¥190.00 0.0
Standard 80 GB 2 GB 无限 ¥231.00 0.0
Business 100 GB 4 GB 无限 ¥349.00 0.0
Comfort 200 GB 4 GB 无限 ¥415.00 0.0
Business 300 GB 8 GB 无限 ¥831.00 0.0
Luxury 500 GB 12 GB 无限 ¥1,231.00 0.0

West.cn是否不符合您的需求?

检视同类的托管:
A2 Hosting
1649 评论
¥14 / 月
HostArmada
206 评论
¥24 / 月
Hostinger
2322 评论
¥10 / 月

需要帮助来找到符合您需求的主机吗?

回答几个简单的问题,您就会了解 马上开始